ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 13 ก.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ดอกรัก
สีเขียว
45.00
บาท/ลิตร
0.00
กุหลาบ (จีน)
สีชมพูขลิบขาว
100.00
บาท/มัด
0.00
เบญจมาศนอก
สไปเดอร์สีเขียว
190.00
บาท/มัด
0.00
กุหลาบ (จีน)
สีเหลืองแคนตาลูป
100.00
บาท/มัด
0.00
คาเนชั่นเสปรย์
สีเหลืองขลิบส้ม
120.00
บาท/มัด
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด