ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 พ.ย. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
รังนก
รังนกขาว
75,000.00
บาท/กก.
15,000.00
สมุนไพร
ลูกสำรอง
300.00
บาท/กก.
30.00
สมุนไพร
ดอกโป้ยก่าย
170.00
บาท/กก.
0.00
ผัก
รากบัวจีน
90.00
บาท/กก.
5.00
ธัญพืช
ลูกเดือย
90.00
บาท/กก.
5.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด