ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ก.ค. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กวนอิม
สีเขียว
70.00
บาท/มัด50ต้น
10.00
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมคีโมสีแดงอมน้ำตาล
160.00
บาท/มัด
0.00
กุหลาบไทย
สีชมพู
180.00
บาท/มัด
0.00
เบญจมาศนอก
สไปเดอร์สีม่วง
190.00
บาท/มัด
0.00
มิกกี้เม้าส์
สีแดง
230.00
บาท/กำ
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด