ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ก.ค. 2562
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมคีโมสีแดงขลิบเหลือง
160.00
บาท/มัด
0.00
Balloon
80.00
บาท/มัด
0.00
ปทุมมา กระเจียว
สีชมพู
70.00
บาท/กำ
0.00
มิกกี้เม้าส์
สีแดง
230.00
บาท/กำ
20.00
คริสแซนติมั่ม (ดอกมัม)
มัมสตาร์รัลสีขาว
160.00
บาท/มัด
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด