ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 เม.ย. 2563
ราคารับซื้อ
ราคาตลาดสด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
กล้วยไม้
ควีนพิงค์
80.00
บาท/มัด
0.00
กุหลาบ (จีน)
สีชมพูแอ้ปเปิ้ล
120.00
บาท/มัด
0.00
ปริก
250.00
บาท/กำ
0.00
สน
ช่อดาว
50.00
บาท/กำ
0.00
มัมไทย
มัมกระดุมสีเหลือง
70.00
บาท/มัด
0.00
ราคาสินค้าเกษตรทั้งหมด