เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
HowAreYou ข้าวหอมมะลิไทยร่วงอันดับ 5 ของโลก กัมพูชาแซงหน้าเพราะอะไร?
ข้าวหอมมะลิไทยเคยครองอันดับ 2 ของโลก แต่ล่าสุดร่วงลงไปอยู่ที่ 5 สาเหตุหลักมาจากความหอมที่หายไป
15 มิถุนายน 2567
84
พระโคแรกนา
พระโคในทางศาสนาพรามหณ์ หมายถึง เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแล ซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ ...
12 พฤษภาคม 2558
1,567
ปลาหมอ ชุมพร1 สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่กำลังแรง
พิสูจน์ความจริงปลาหมอ 'ชุมพร1' สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่กำลังแรง แม้ปัจจุบันปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร กรมประมง ตลาดยังไม่กว้างนัก แต่บนเวทีสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "เลี้ยงปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1 อย่างไรให้รวย ?" ที่คณะประมง...
12 พฤษภาคม 2558
7,485
กรมการแพทย์หนุนชุมชนปลูกสมุนไพร เป็นพืชเศรษฐกิจ แก้ปัญหาการขาดแคลน
ปัจจุบัน "สมุนไพร"ของไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นสินค้าส่งออกสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ แม้ไทยจะมีโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่นับวันวัตถุดิบสมุนไพรจะหายาก มีราคาแพงขึ้น ทำให้มีปัญหาขาดแคลนสมุนไพร...
12 พฤษภาคม 2558
6,583
ส่งเสริมเกษตรฯ เผยผลไม้ภาคตะวันออกปี 58 แนวโน้มผลผลิตลด แต่ราคาดี
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2558 ผลไม้ภาคตะวันออกที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าจะมีจำนวนผลผลิตในภาพรวมลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากในช่วงปลายมีนาคมถึงเมษายน ทำให้ไม่เหมาะสมกับการติดดอกของผลไม้
11 พฤษภาคม 2558
1,818
จัดงานถนนสายเกษตรคลองสามวา 16-17 พ.ค. 58 นี้
นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เปิดเผยว่า เขตคลองสามวา นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 22,371 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 18,484 ไร่ ผัก 27 ไร่ ไม้ผล 421 ไร่ ไร่หญ้า 693 ไร่ และประมง 2,073 ไร่...
11 พฤษภาคม 2558
1,808
AEC กับแรงงานภาคเกษตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ เผย สถานการณ์แรงงานภาคเกษตรของไทยอยู่ในขั้นวิกฤติส่วนใหญ่อายุมากและมีจำนวนลดลงร้อยละ 1 ต่อปี และจะพึ่งพาแรงงานต่างด้าวทดแทนได้น้อยลง โดยเฉพาะภายหลังจากเปิดเออีซีแล้ว คาดอีก 6...
11 พฤษภาคม 2558
3,096
กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ
(7 พ.ค. 58) กระทรวงพาณิชย์ยืนยันปาล์มราคาตกต่ำไม่เกี่ยวกับนำเข้า 50,000 ตัน ระบุเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาก เชื่อประกาศราคารับซื้อดันราคาผลปาล์มดีขึ้น พร้อมส่งอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ประชุมร่วมผู้เกี่ยวข้องในแหล่งปลูกปาล์ม
11 พฤษภาคม 2558
3,736
ภัยแล้งฉุดรายได้ชาวนาวูบ เตือนรัฐให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ที่รุนแรง ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง 26 จังหวัด โดยได้วางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังในปี 2557/58...
11 พฤษภาคม 2558
2,729
ปภ.นครพนมเตือนชาวนา สัตว์เลี้ยง อยู่ที่โล่งแจ้งระวังฝนตกฟ้าผ่า
นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่ชาวบ้านเตรียมตัวทำนาปีเริ่มปรับแปลงนาใส่ปุ๋ยคอกและลงมือหว่านกล้าข้าว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกจากหมู่บ้านสู่ทุ่งนาของตนเอง และสถานที่พักอาศัยในเถียงนาน้อย...
11 พฤษภาคม 2558
4,031