เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เลี้ยงแพะขุน หนึ่งอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงง่าย ทนทาน ตลาดต้องการ
นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค การตลาด และการแปรรูป...
25 มกราคม 2565
34
เร่งพัฒนาด่านสินค้าเกษตร เพิ่มศักยภาพตรวจสอบ-คลุมพื้นที่ศก.พิเศษ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเร่งขับเคลื่อนการบูรณาการเพิ่มศักยภาพด่านตรวจสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC)...
17 มิถุนายน 2558
1,742
ไทยเข้าสู่วิกฤติน้ำแล้ง รอยลชีเหลือใช้อีก 30 วัน แฉเตือนหลายครั้งแต่ไม่ฟัง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่โมดวิฤกติการณ์น้ำแล้ง สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติส์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...
17 มิถุนายน 2558
1,757
สธ.เร่งยกเครื่องยาแผนไทยขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันพัฒนาในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและยาสมุนไพรไทย ซึ่งเดิมใช้เวลา 160 วัน...
17 มิถุนายน 2558
1,557
ชีววิถี..เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทางเลือก..ต้นทุนสุดต่ำ
ยิ่งรก...ยิ่งรอด เป็นคำจำกัดความสั้นๆง่ายๆของ นายประทีป มายิ้ม วิทยากรศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บ้านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่กล่าวถึงวิธีการเลี้ยง "กุ้งก้ามแดง" หรือ "ล็อบสเตอร์น้ำจืด"
17 มิถุนายน 2558
4,491
หอค้าผนึกเอกชนแก้ค้ามนุษย์ลุ้นข่าวดีสหรัฐฯปลดล็อกพ้นอันดับเทียร์3
หอการค้าไทยร่วมกับภาคเอกชน ประกาศจุดยืนหนุนรัฐแก้ปัญหาประมงเถื่อนและการค้ามนุษย์ ยันไม่ซื้อวัตถุดิบอาหารทะเลจากเรือที่ทำผิด ก.ม.IUUคาด มิ.ย.นี้ รับข่าวดี "สหรัฐฯ"ปลดล็อกไทยพ้นอันดับเทียร์ 3 ค้ามนุษย์ขณะที่ "รองเอก"แจงคดีโรฮีนจาคืบจับแล้ว 56 ราย หลบหนี 33 ราย อายัดทรัพย์กว่า 200 ล.
17 มิถุนายน 2558
2,434
กรมชลฯ แจ้งชาวนาชะลอปลูกข้าว ชี้ปริมาณน้ำเขื่อนเหลือใช้เพียง 45 วัน
นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่านายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ออกประกาศกรมชลประทาน ให้ชาวนาชะลอปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด โดยได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการและสำนักงานชลประทานทุกพื้นที่ ลดการปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร...
17 มิถุนายน 2558
3,338
ทึ่ง นักวิจัยไทยค้นพบแบคทีเรียใหม่ หวังพัฒนากำลังผลิตข้าวไทย
ที่อาคารบริหารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (มทส.) ร่วมกันแถลงผลงานวิจัยการค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA 9 ครั้งแรกของโลก...
16 มิถุนายน 2558
2,737
มจธ.พบเทคนิคพัฒนาสูตร ซูเปอร์เอนไซม์ รายแรก
กว่า 30 ปีที่คณะวิจัยของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียเพื่อผลิตเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อการย่อยพอลิแซ็กคาไรด์ในผนังเซลล์พืชของชีวมวล เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน Bio refinery...
16 มิถุนายน 2558
3,039
สูตรนำเข้ากุ้งอินเดียแสนตันล่ม EMS เอาอยู่ผลผลิตกุ้งภาคใต้พุ่ง
สูตรแนวคิดนำเข้าแสนตัน ต่อการซื้อผลผลิตกุ้งภายในประเทศล่ม เหตุผู้ส่งออกเสียงแตก หลังสถานการณ์ EMS เริ่มดีขึ้น คาดปี"58 ผลผลิตกุ้งเฉียด 3 แสนตัน หลังอินเดีย-เวียดนาม สินค้าถูกตีกลับ พบสารตกค้างอื้อ แถมเจอโรคกุ้งเล่นงาน
16 มิถุนายน 2558
1,191