เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ ผลผลิตรวม 5.7 แสนตัน "ทุเรียน - มังคุด" ทยอยออกตลาดแล้ว
นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลภาคใต้ ปี 2565 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 11 พฤษภาคม 2565) ซึ่ง สศก. โดย สศท.8 และ สศท.9 ร่วมกับคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกส์ภาคใต้...
22 พฤษภาคม 2565
102
ประมงกระทบลูกโซ่ อีสาน-กลางหันออร์เดอร์ปลาทูมาเลย์ โรงน้ำแข็งซึมห่วง2อาทิตย์ปลาหมด
แหล่งข่าวจากวงการค้าปลา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดกับเรือประมงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทำให้เรือจำนวนมากต้องจอดสนิทนั้น ในส่วนของสัตว์น้ำปรากฎว่ายังไม่ประสบภาวะขาดแคลนแต่อย่างใด เพียงแต่ราคามีการขยับขึ้น เนื่องจากบางส่วนต้องนำเข้าปลาจากต่างประเทศ...
08 กรกฎาคม 2558
1,097
เขื่อนป่าสักเหลือน้ำ 5% ใช้ได้อีก 30 วัน
นายอรรถพร ปัญญาโฉม ผู้อำนวยการจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขณะนี้ยังของน่าเป็นห่วงมาก หลังจากที่ยังคงไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักเป็นเดือนที่ 2 และเข้าสู่เดือนที่ 3 แล้วนั้น...
08 กรกฎาคม 2558
1,572
พด. จันทบุรีแจกพันธุ์กล้าหญ้าแฝกฟรี ! ตลอดเดือน ก.ค.- ส.ค.58 นี้
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีเตรียมแจกพันธุ์กล้าหญ้าแฝกให้เกษตรกร ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 นี้ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝก ในเขตพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยตามแนวชายเขาหรือที่ราบสูง เพื่อป้องกันการชะล้างหรือการพังทลายของหน้าดิน
08 กรกฎาคม 2558
4,589
ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2558
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทยและอาชีพชาวนาไทยที่อยู่ ในสถานะขาดเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการทํานาไม่มั่นคง ลูกหลานชาวนามีแนวโน้ม ที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทนการทํานาตามรอยพ่อแม่...
07 กรกฎาคม 2558
3,573
เบทาโกร ตั้งรับไข้หวัดนกระบาด ลงทุนฟาร์มปู่ย่า/พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ขยายการผลิต
"เบทาโกร" เดินหน้าสร้างฟาร์มปู่ย่า-พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ เหตุหวัดนกระบาดสหรัฐ-ยุโรป เกรงอนาคตไม่มีลูกไก่เข้าเล้า เตรียมแผนขยายกำลังผลิตอีก 2 แสนตัว/วัน ขยายคอขวดโรงงานเดิม-สร้างโรงชำแหละระดับภูมิภาค ด้านราคาไก่ในประเทศ คาดทรงตัว 38-40 บาท/กก.ถึงสิ้นปี
07 กรกฎาคม 2558
4,888
เริ่มแล้วกักตุนอาหารทะเลหวังได้ราคาสูง-ชาวบ้านบ่นของไม่สดแต่ขายแพง
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปัตตานี รายงานว่าหลังชาวประมงในพื้นที่ จ.ปัตตานี หยุดการทำประมง กดดันรัฐบาลให้มีการผ่อนปรนการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ล่าสุดได้ส่งผลกระทบขยายวงกว้างทั้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเล จนถึงกลุ่มผู้บริโภคต้องหาซื้ออาหารทะเลที่มีราคาแพงและไม่มีความสด...
07 กรกฎาคม 2558
2,004
เกษตรเชียงรายเตือนระวังไรแดงมันสำปะหลังระบาด
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำหลังระวังการระบาดของไรแดง พบการระบาดแล้วหลายอำเภอ แนะหากพบการระบาดให้ฉีดพ่นกำจัดด้วยสารเคมี
07 กรกฎาคม 2558
3,724
ประมูลข้าวเสื่อมหวั่นรัฐขาดทุนอ่วม
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาล ในส่วนของข้าวเสียหายเป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน และข้าวเกรดซีที่ไม่ได้คุณภาพอีก 4.6 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซีที่อยู่ในคลังเดียวกันและไม่มีข้าวเกรดอื่นผสม 1.33 ส่วนที่เหลืออีก 3.3 ล้านตันเป็นข้าวเกรดซี...
07 กรกฎาคม 2558
3,402
เกษตรจังหวัดชัยภูมิแจ้งชาวนาชะลอปลูกข้าวนาปี หวั่นข้าวตายแล้ง
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ชาวนาส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ จะเริ่มลงมือจัดเตรียมการปลูกข้าวนาปี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกในทุกอำเภอ แต่จากสถานการณ์ความแห้งแล้งในปัจจุบัน...
06 กรกฎาคม 2558
3,750