เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "ราแป้ง" โรคร้ายร้ายของ "เงาะ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะเฝ้าระวังกัน
31 มกราคม 2566
43
ปศุสัตว์เชียงรายเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือระวังโรคคอบวมช่วงอากาศเปลี่ยน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือระวังโรคคอบวมในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง หวั่นโรคระบาดซ้ำพื้นที่เก่า เร่งลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรหากพบโค-กระบือตายให้รีบแจ้งด่วน
20 สิงหาคม 2558
2,259
เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ให้ระวังโรคหวัดหน้าบวม ในช่วงหน้าฝน
เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ให้ระวังโรคหวัดหน้าบวม ในช่วงหน้าฝน นายเรวัต พลาดกลาง Smart Farme จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำมองโกเลีย-ไก่ดำเคยูโคราช...
20 สิงหาคม 2558
8,094
เรือประมงพาณิชย์รุกล้ำเขต ชาวประมงชายฝั่งชุมพรเสนอ ประมงจังหวัดแบ่งเขตให้ชัดเจน
จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การทำประมงชายฝั่งจึงนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่ชาวชุมพรทำกันเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชุมชน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการจับสัตว์น้ำและการทำประมงได้ก้าวหน้าขึ้น...
20 สิงหาคม 2558
3,356
สำนักงานประมงจังหวัดตราดกำหนดขอบเขตการทำประมงพื้นบ้าน
ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป โดยไม่มีมาตราการในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดีพอ อาจทำให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงมีการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดตราด...
20 สิงหาคม 2558
3,719
ย้ำเตือนเกษตรกรชาวนาเฝ้าระวัง โรคใบไหม้ ในนาข้าว
นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน เกษตรอำเภอ เมืองขอนแก่น กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ ที่ฝนเริ่มเริ่มมีปริมาณมาก ทำให้สภาพอากาศชื้น เกิดการระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ ในนาข้าวได้ง่าย และเมื่อเกิดการระบาดแล้ว ค่อนข้างควบคุมยาก...
20 สิงหาคม 2558
4,294
เทศกาลดอกกระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การจัดนิทรรศการต่าง /ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์และลานหินงาม
19 สิงหาคม 2558
2,861
สมาคมชาวสวนปาล์มสุราษฎร์ขอ 150 ล้านยกระดับโรงงานสกัด
19 สิงหาคม 2558
1,239
เอกชนหวั่นมันด้อยคุณภาพทะลัก จี้รัฐรีไวส์ประกาศ-คุมเซอร์เวเยอร์ตรวจสินค้า
19 สิงหาคม 2558
1,088
ที่พึ่งสุดท้ายเกษตรกรหันกู้ "ลีสซิ่ง"ปลูกพืช ดันยอดปล่อยกู้ครึ่งปีแรกโตเกือบ50%
19 สิงหาคม 2558
1,142