เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เลี้ยงแพะขุน หนึ่งอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงง่าย ทนทาน ตลาดต้องการ
นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค การตลาด และการแปรรูป...
25 มกราคม 2565
72
ปศุสัตว์อุบลฯเตือนเคลื่อนย้ายกระบือเพศเมีย ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีฯ ฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำและปรับ
เนื่องจาก จ.อุบลราชธานี มีแนวอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง อย่างประเทศลาวและ เวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่พบการนำโค กระบือ ลักลอบออกนอกราชอาณาจักร โดยเฉพาะเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล จ.อุบลฯ ซึ่งก่อนหน้านั้น ด่านกักกันสัตว์ จ.อบลฯ ร่วมปฎิบัติงานกับชุดเฉพาะกิจ มทบ.22...
16 กรกฎาคม 2558
2,588
นิทรรศการขยะแปลงร่าง 2 (สสส.)16 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2558
สสส.จัดนิทรรศการขยะแปลงร่าง 2 ให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ และร่วมสนุกสนานกับฐาน Rally ที่เตรียมไว้ให้เรียนรู้ถึง 5 ฐาน พร้อมรับงานเป็นหมู่คณะ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับชมเป็นหมู่คณะหรือเข้ารับชมได้ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นับตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน...
16 กรกฎาคม 2558
2,467
มรสุมรุมถล่ม ธุรกิจปลาป่น โรงงานอาหารสัตว์ชะลอซื้อ
ผู้ผลิตปลาป่นครวญสถานการณ์ปลาป่นปีนี้ไม่สดใส เหตุภัยแล้งยาวนานเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งลำบาก ส่งผลวัตถุดิบปลาป่นขายยาก แถมจีนได้ทีฉวยกดราคารับซื้อ ด้านสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยเสนอรัฐขึ้นทะเบียนโบรกเกอร์ไทย-เทศป้องกัน เรือไทยถูกหลอกสัมปทานเถื่อนผิดกฎหมาย
16 กรกฎาคม 2558
2,932
อ.ส.ค. ปลื้มยอดขายพุ่ง10% เจาะตลาดจีน-เวียดนามเพิ่ม
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. 9 เดือนแรกปี 2558 ที่ผ่านมา มียอดจำหน่ายประมาณ 5,800 ล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์นมจืด 80% คาดว่าในช่วงที่เหลืออีก 3 เดือนข้างหน้าที่จะสิ้นสุดปลายเดือน...
16 กรกฎาคม 2558
1,131
ชาวบ้านลีเล็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน ฟันรายได้เลี้ยงหอยแครง11ล้าน
นายประเสริฐ ธัญจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะของเรือโทภัทรชัย ขันธหิรัญ เลขานุการกรมการปกครอง และสื่อมวลชนจากส่วนกลางศึกษาดูงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนของหมู่บ้าน เร็วๆนี้ว่า สิบกว่าปีก่อนพื้นที่ของตำบลลีเล็ด ติดกับทะเล...
16 กรกฎาคม 2558
2,780
สนง.เกษตร จ.อุบลฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558 โดยกำหนดจัดทุกอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฏาคม 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด ...
16 กรกฎาคม 2558
3,901
Northern Organic 2015
Northern Organic 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 สถานที่จัดงาน ลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
16 กรกฎาคม 2558
2,446
พลิกวิกฤต ชาวนา โคราช ปลูกต้นหอมสู้ภัยแล้ง สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่และในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ประกาศภัยแล้งไปแล้วกว่า 25 อำเภอ ทำให้ชาวนาหลายคนปลูกข้าวไม่ได้ต้องเลื่อนการเพาะปลูก แต่สำหรับเกษตรกรบ้านพระวังหาร หมู่ 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา...
15 กรกฎาคม 2558
6,049
กรมชลย้ำ 4 เขื่อนหลักเหลือน้ำน้อย
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 3,959 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 159 ล้าน ลบ.ม....
15 กรกฎาคม 2558
1,703