เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "ราแป้ง" โรคร้ายร้ายของ "เงาะ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะเฝ้าระวังกัน
31 มกราคม 2566
86
พัฒนาตลาดแปรรูปยางพารา
25 สิงหาคม 2558
1,475
ฉัตรชัย ประเดิมงานแรกเร่งแก้ประมง เล็งจ้างล็อบบี้ยิสต์สหรัฐช่วย
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเดิมงานแรกเร่งแก้ประมง เล็งจ้างล็อบบี้ยิสต์สหรัฐช่วย
25 สิงหาคม 2558
1,155
แนะดื่มชาเบญจเกสรช่วยหลับสบาย
25 สิงหาคม 2558
1,992
ปศุสัตว์จ.น่าน เร่งควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบระบาดแล้วที่อ.เฉลิมพระเกียรติ
ปศุสัตว์อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เตือนประชาชนระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบมีสุนัขป่วยตายในพื้นที่ เร่งสำรวจและประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว
25 สิงหาคม 2558
2,228
เพื่อนบ้านตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) อาจทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยได้รับผลกระทบจากข้าวหอมพันธุ์เพิร์ล ปอว์ ซาน ของเมียนมาร์, ข้าวดอกมะลิ หรือผกามะลิ ของกัมพูชา และ ข้าวหอมวียดนาม...
25 สิงหาคม 2558
2,246
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรในระหว่างเดือนสิงหาคมนี้ไม่ควรหว่านปุ๋ยยูเรีย
ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนมากเข้าใจว่าการหว่านปุ๋ยนั้นจะทำให้ข้าวสวย แตกกอได้ดี แต่ความจริงแล้ว การหว่านปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่ในช่วงแรกนั้นทำให้ข้าวเขียวสวย แต่ประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมา จะทำให้ต้นข้าวเหลือง และเป็นโรคใบไหม้ในที่สุด ส่งผลกระทบระยะยาวกับต้นข้าว...
24 สิงหาคม 2558
3,289
เถ้าชีวมวล ของเหลือทรงคุณค่าฟื้นดินเพื่อการเกษตร
24 สิงหาคม 2558
2,256
ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล (ศชก.) ชูแอพพลิเคชั่น Kaset Center ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานในการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเกษตรกร...
24 สิงหาคม 2558
2,508
ราคาพุ่ง คุณภาพเยี่ยม ปีทองของเกษตรกรชาวสวนลำไย
24 สิงหาคม 2558
983