เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ กวก. เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสานนโยบายรัฐบาลเพิ่มผลผลิตในประเทศให้สอดรับความต้องการบริโภค พร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จับถั่วเหลืองพันธุ์ฝักดกผสมพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ได้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ "กวก. เชียงใหม่ 7" ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ ...
18 สิงหาคม 2565
160
สำนักงานประมงจังหวัดตราดกำหนดขอบเขตการทำประมงพื้นบ้าน
ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป โดยไม่มีมาตราการในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่ดีพอ อาจทำให้กิจการประมงของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงมีการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดยในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดตราด...
20 สิงหาคม 2558
3,504
ย้ำเตือนเกษตรกรชาวนาเฝ้าระวัง โรคใบไหม้ ในนาข้าว
นายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน เกษตรอำเภอ เมืองขอนแก่น กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ ที่ฝนเริ่มเริ่มมีปริมาณมาก ทำให้สภาพอากาศชื้น เกิดการระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไหม้ ในนาข้าวได้ง่าย และเมื่อเกิดการระบาดแล้ว ค่อนข้างควบคุมยาก...
20 สิงหาคม 2558
4,151
เทศกาลดอกกระเจียวเริงร่า สู่อาเซียน
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ การจัดนิทรรศการต่าง /ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์และลานหินงาม
19 สิงหาคม 2558
2,689
สมาคมชาวสวนปาล์มสุราษฎร์ขอ 150 ล้านยกระดับโรงงานสกัด
19 สิงหาคม 2558
1,174
เอกชนหวั่นมันด้อยคุณภาพทะลัก จี้รัฐรีไวส์ประกาศ-คุมเซอร์เวเยอร์ตรวจสินค้า
19 สิงหาคม 2558
1,028
ที่พึ่งสุดท้ายเกษตรกรหันกู้ "ลีสซิ่ง"ปลูกพืช ดันยอดปล่อยกู้ครึ่งปีแรกโตเกือบ50%
19 สิงหาคม 2558
1,077
มหามิตร พาณิชย์แฉจีนส่ง จนท.ล้วงข้อมูลวิธีปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้
19 สิงหาคม 2558
1,963
เกษตรไทรโยค ชวนซื้อผลไม้สดจากสวน
19 สิงหาคม 2558
1,903
จัดยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์และของดีเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เกษตรแฟร์พร้อมโชว์ของดีเมืองชุมพร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร เผยแพร่งานด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ชาวสวนพืชผัก ผลไม้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพสู่ชุมชน
19 สิงหาคม 2558
2,198