เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ต้อนรับการผลิตทุเรียนคุณภาพในปี 2566
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 ไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน มูลค่าเกือบแสนล้านบาท โดยมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดแสนล้านบาท สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่หลังจาก วันที่ 6 กันยายน 2565 จีนอนุญาตให้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้...
06 ตุลาคม 2565
110
เอกชนจับมือหนุนยกระดับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
26 สิงหาคม 2558
1,565
ชาวสวนยางที่กระบี่หันปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตเสริมจนรวยเงินล้าน
26 สิงหาคม 2558
1,596
เกษตรเขต 6 จัดทำยุทธศาสตร์ผลิตลำไยอย่างยั่งยืนทั้งระบบ
26 สิงหาคม 2558
1,135
กต.ยันเดินหน้าแก้ปัญหาประมงIUUต่อเนื่อง
รมว.กต. ยัน เดินหน้าแก้ปัญหาประมง IUU ต่อเนื่อง กำลังพิจารณาใช้ล็อบบี้ยีสต์ ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย เสนอ
26 สิงหาคม 2558
1,141
สกอตแลนด์เล็งคว่ำบาตรพืชจีเอ็มโอ
26 สิงหาคม 2558
1,024
ซินเจนทา ปักธงเวียดนามรุกอาเซียน ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดจีเอ็ม
26 สิงหาคม 2558
1,141
ชูสับปะรด MD2 พืชเศรษกิจใหม่ระยอง
26 สิงหาคม 2558
1,181
เกษตรแม่ฮ่องสอนจัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและต้นกล้าให้เกษตรกรปลูกอีกครั้ง หลังน้ำลด
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสถานีวิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และต้นกล้า พร้อมแนะวิธีดูแลนาข้าวหลังน้ำลดแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมา
26 สิงหาคม 2558
4,236
หนุนเกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์ม่า แก้ปัญหาโคนเน่า-หัวเน่ามันสำปะหลัง
26 สิงหาคม 2558
1,155