เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "ราแป้ง" โรคร้ายร้ายของ "เงาะ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะเฝ้าระวังกัน
31 มกราคม 2566
146
เชิญเที่ยวงานดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร จ.ตราด 23-27 ก.ย. 58
ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดเชิญเที่ยวงาน "ดีสะหงาด" ตลาดเกษตรกร จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 23-27 กันยายน 2558 ภายในงานพบกิจกรรม ชม ชิม ช็อป แช๊ะ ณ.บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด แล้วพบกัน!!!
08 กันยายน 2558
1,795
ระวังโรคผลเน่าลองกอง-ลางสาด ช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่ลองกอง กำลังออกผลผลิตสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกเป็นระยะ ๆ ทำให้มีความชื้นของอากาศสูง จึงทำให้เกิดโรคและมีการระบาดของเชื้อราได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นดูแลตรวจสอบผลผลิตลองกองเพื่อป้องกันผลเน่า...
08 กันยายน 2558
2,425
การอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นฯ รุ่น 2 (26-29 ต.ค. 58)
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร : 02-9428600-3 ต่อ 207
08 กันยายน 2558
3,492
ชัยนาทชวนเที่ยวงานวันส้มโอขาวแตงกวา 11 - 20 ก.ย. 58
08 กันยายน 2558
1,377
จี้คสช.ล้างบางน้ำมันปาล์มกึ่งสำเร็จรูปในคราบกากน้ำมัน
08 กันยายน 2558
1,286
ไม่เหลืออะไรแล้ว ประมงใต้ เตรียมขายเรือผ่านเน็ต เหตุม.44ทำออกเรือไม่ได้
ความคืบหน้าภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้ ม.44 กับเรือประมงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย ด้วยมาตรการยึดและทำลาย รวมทั้งเข้มงวดกับเรือทำลายล้างระบบนิเวศทางทะเลว่า ขณะนี้เรือประมงในหลายพื้นที่ของ จ.นครศรีธรรมราช ยังคงจอดเทียบเท่า เนื่องจากยังมีองค์ประกอบตามกฎหมายของเรือประมงยังไม่ครบถ้วนอีกจำนวนมาก
08 กันยายน 2558
1,663
พด.เร่งรวบรวมพันธุกรรมพืช จัดทำฐานข้อมูลอนุรักษ์สนองพระราชดำริพระเทพฯ
08 กันยายน 2558
993
ประมงจังหวัดระยองแจ้งประชาสัมพันธ์
ศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มีมติกำหนดวันหยุดการทำประมง โดยให้เรือประมงงดออกเรือเพิ่มขึ้นอีก 5 วันต่อเดือนสำหรับอวนลาก และ 9 วันต่อเดือนสำหรับอวนล้อม โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
08 กันยายน 2558
2,140
ชาวนาสุรินทร์สิ้นหวัง ฝนทิ้งช่วงข้าวแห้งตายยกทุ่ง วอนรัฐเจาะบาดาลปลูกพืชอื่นเลี้ยงชีพ
สุรินทร์ - ชาวนา อ.ศรีขรภูมิ เมืองช้างสิ้นหวัง ฝนทิ้งช่วงยาวนานต้นข้าวในนาเหี่ยวแห้งตายยกทุ่งเป็นบริเวณกว้างหลายตำบล โอดไม่เหลือให้เก็บเกี่ยวไม่มีข้าวกินและทำพันธุ์ในปีหน้า แม้ฝนตกลงมาในช่วงนี้ไม่ประโยชน์เพราะปลายฤดูแล้ว เผยหนักสุดในรอบกว่า 50 ปี วอนรัฐบาลเจาะบาดาลนำน้ำมาปลูกพืชอื่นเลี้ยงชีพ
08 กันยายน 2558
3,801