เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! โรคราแป้งในเงาะ
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "ราแป้ง" โรคร้ายร้ายของ "เงาะ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกเงาะเฝ้าระวังกัน
31 มกราคม 2566
146
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้ง ระวังโรคราสนิมขาวแพร่ระบาด อาจทำขาดทุนยับ!!
ผังบุ้ง ถือ เป็นผักที่มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ต้นทุนต่ำ ผลผลิตดี ทำให้มีเกษตรกรนำมาปลูกเพื่อยึดเป็นอาชีพในการจำหน่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกมักจะพบเจอ คือ ผักบุ้งเป็นโรคราสนิมขาว ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เข้าไปทำลายดูดกินอาหารจากพืช...
22 กันยายน 2558
5,290
ประมงอำเภอเมืองระยองแจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม
เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดระยองกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สำนักงานประมงอำเภอเมืองระยองจึงฝากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้มีบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับน้ำท่วมขัง
22 กันยายน 2558
2,403
กรมปศุสัตว์เคลื่อน7นโยบาย ปรับโครงสร้างผลิต-ภัยแล้ง
"ฉัตรชัย สาริกัลยะ" มอบนโยบาย 7 เรื่องให้กรมปศุสัตว์ดำเนินงาน เน้นปรับโครงสร้างผลิตกระบือ โคนม โคเนื้อ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมสำรองเสบียง วัคซีนรับมือภัยแล้ง
22 กันยายน 2558
2,783
เกษตรฯได้รับ20รางวัลจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ปชช.
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับ ส่งผลให้ในปี 2558 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลจาก...
22 กันยายน 2558
1,156
ไทยคว้าจีทูจีข้าวฟิลิปปินส์
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า การประมูลข้าวรัฐบาลฟิลิปปินส์ (NFA) ที่เปิดประมูลซื้อข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ชนิดขาว 25% รวม 750,000 ตัน เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมานั้น ไทยชนะประมูล 300,000 ตัน ส่วนเวียดนามได้ 450,000 ตัน...
22 กันยายน 2558
3,265
เกษตรแม่ฮ่องสอนเตรียมจ่ายค่าชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหายหลังน้ำท่วม
สำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอนเร่งสำรวจความเสียหาย เตรียมจ่ายค่าชดเชยนาข้าวหลังน้ำลด พร้อมแนะให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วทดแทน เนื่องจากปีนี้คาดเกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวนาได้อีก พร้อมเตรียมเมล็ดพันธุ์นาปรังให้เกษตรปลูกฤดูกาลต่อไป
21 กันยายน 2558
3,099
เกษตรเชียงรายเตือนนาข้าวในช่วงหน้าฝน
ในช่วงหน้าฝน ช่วงที่ปริมาณน้ำเยอะ บางพื้นที่ก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมบ้าง โรคระบาดบาง เกษตรกรก็ต้องระมัดระวัง ค่อยดูแลแปลงนาเป็นพิเศษ รวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆด้วย เพื่อจะได้หาวิธีป้องกันและแก้ไขกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
21 กันยายน 2558
3,759
เกษตรชัยภูมิ เตือนเกษตรกรชาวนา เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว
นายว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศ ร้อนชื้นและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นสภาพที่เหมาะต่อการแพร่กระจายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าว ดังนั้น เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวในฤดูนาปี ที่อยู่ในระยะกล้า...
21 กันยายน 2558
3,131
คูโบต้า เปิดตัวแรง แทรกเตอร์ L5018 ตอบโจทย์งานไร่นา
นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มข้อมูลเกษตรกรไทยในปัจจุบันจากเดิมที่นิยมปลูกพืชชนิดเดียวก็หันมาปลูกพืชผสมมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอน...
21 กันยายน 2558
15,657