เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือน โตพุ่ง 28% ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก...
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มิถุนายน 2565
77
สถานการณ์น้ำในเขื่อนเริ่มคลี่คลาย เคาะ 8 มาตรการ - กษ.ยังงดส่งน้ำ
23 กันยายน 2558
1,917
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อม 58 ด่านกักกันสัตว์รองรับการค้า-ตลาด AEC
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อม 58 ด่านกักกันสัตว์รองรับการค้า-ตลาด AEC สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ พร้อมเฝ้าระวังลักลอบนำเข้า แนะส่งออกสินค้าคุณภาพมาตรฐาน-ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นกลุ่มอาเซียน ขยายโอกาสตลาด
23 กันยายน 2558
1,757
ตีแผ่ ปุ๋ยแคปซูลนาโน - ปุ๋ยน้ำนาโน แหกตาเกษตรกร
ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชรองรับตลาดและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอม คุณภาพต่ำหรือไม่ได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายในท้องตลาด...
23 กันยายน 2558
12,183
เกษตรโคราชเตือนการระบาดศัตรูพืช โรคไหม้ข้าวในช่วงนี้
นายกิตติ วัฒนกสิการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตร จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อยและล่าช้า พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาจึงประสบปัญหา การขาดแคลนน้ำทำนา และทำนาล่าช้ากว่าปกติ หลังจากมีฝนตกลงมาบ้างพอที่จะเริ่มทำนาได้ พี่ี่น้องเกษตรกร...
23 กันยายน 2558
3,770
จ.ชัยภูมิ เปิดยุทธการตัดใบข้าวเพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้ง เพิ่มผลผลิต
นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร รักษาราชการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ แนะวิธีการตัดใบข้าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตัดใบข้าว รักษาต้นข้าวในแปลงนาให้สามารถอยู่ได้นาน ลดปัญหาวัชพืชในแปลงนา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าว พัฒนาคุณภาพข้าว...
23 กันยายน 2558
3,032
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้ง ระวังโรคราสนิมขาวแพร่ระบาด อาจทำขาดทุนยับ!!
ผังบุ้ง ถือ เป็นผักที่มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ต้นทุนต่ำ ผลผลิตดี ทำให้มีเกษตรกรนำมาปลูกเพื่อยึดเป็นอาชีพในการจำหน่าย และอีกหนึ่งปัญหาที่เกษตรกรผู้ปลูกมักจะพบเจอ คือ ผักบุ้งเป็นโรคราสนิมขาว ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เข้าไปทำลายดูดกินอาหารจากพืช...
22 กันยายน 2558
5,154
ประมงอำเภอเมืองระยองแจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม
เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดระยองกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สำนักงานประมงอำเภอเมืองระยองจึงฝากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้มีบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับน้ำท่วมขัง
22 กันยายน 2558
2,190
กรมปศุสัตว์เคลื่อน7นโยบาย ปรับโครงสร้างผลิต-ภัยแล้ง
"ฉัตรชัย สาริกัลยะ" มอบนโยบาย 7 เรื่องให้กรมปศุสัตว์ดำเนินงาน เน้นปรับโครงสร้างผลิตกระบือ โคนม โคเนื้อ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมสำรองเสบียง วัคซีนรับมือภัยแล้ง
22 กันยายน 2558
2,584
เกษตรฯได้รับ20รางวัลจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ปชช.
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับ ส่งผลให้ในปี 2558 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรางวัลจาก...
22 กันยายน 2558
1,085