เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน) พบว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมาก จึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ...
01 ธันวาคม 2565
92
ชาวนาจัดเวรยามเฝ้านาข้าวกลัวถูกลัก โคมลอยตกใส่เผาวอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาบ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เร่งเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้ว เนื่องจากข้าวกำลังสุกเต็มที่ และเกรงว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงมีประชาชนปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมาก เกรงว่าโคมลอยจะลอยมาตกใส่นาข้าว ทำให้นาข้าวกำลังสุก และแห้งเกิดไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
24 พฤศจิกายน 2558
2,057
กรมชลฯ เตือนชาวนาโคราชชะลอปลูกข้าว หวั่นน้ำมีไม่เพียงพอ
ด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 7 อำเภอ 28 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอพระทองคำ เทพารักษ์ ด่านขุนทด ขามสะแกแสง โนนไทย คง และอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้สั่งการให้อำเภอเร่งให้การช่วยประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง
24 พฤศจิกายน 2558
3,166
ขอนแก่นแล้งจัด ข้าวยืนต้นตาย หลายร้อยไร่
ความแห้งแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงนาน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรในหลายๆ จังหวัดโดยเฉพาะเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภัยแล้งไม่ใช่แค่ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนที่น้อยลงทำให้ไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชาวนาที่ขาดแคลนน้ำในการ ปลูกข้าว...
24 พฤศจิกายน 2558
3,032
ปศุสัตว์ชุมพรแนะนำชาวสวน หันมาเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้เสริม ต้านวิกฤตราคาพืชสวนตกต่ำ
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดชุมพร ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนผลไม้ต่างๆ ปาล์มน้ำมัน หรือแม้กระทั่งพืชที่นิยมปลูกกันมากในภาคใต้อย่างยางพารา ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งนายน้อย ขวัญทอง เกษตรกรชาวสวนยางพาราและทำเกษตรสวนผสม ในพื้นที่อำเภอปะทิว...
24 พฤศจิกายน 2558
3,842
เอกชนแห่ชี้แจงประมูลข้าวเสีย
กลุ่มอุตฯ เอทานอล-พลาสติก แห่ฟังชี้แจงประมูลข้าวเสีย 3.74 หมื่นตันอย่างคึกคัก ย้ำไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบต่อราคาข้าวในตลาดปกติ
24 พฤศจิกายน 2558
3,270
จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10
(10 พ.ย. 58) นายสุพล สินไชยกิจ ประธานจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 กล่าวระหว่างการแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งตราด ครั้งที่ 10 ว่า ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน ร่วมกับสหกรณ์กุ้งตราด จำกัด จังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด...
23 พฤศจิกายน 2558
2,021
หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อมูลค่า
พลาดไม่ได้ "หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อมูลค่า" วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏบัติการผลิตผลจากสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับเพียง 10 ท่านเท่านั่น!!!
23 พฤศจิกายน 2558
1,394
ภาคปศุสัตว์-นักวิชาการห่วงเกษตรกร หวั่นได้รับผลกระทบ TPP ในอนาคต
20 พ.ย. 58 สมาคมภาคปศุสัตว์-นักวิชาการ-กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดเวทีเสวนา "TPP กับผลกระทบภาคเกษตร-ปศุสัตว์ไทย...ควรหรือไม่ควรเข้าร่วม?" เพื่อชี้ปัญหาและผลกระทบ และแสดงจุดยืนของภาคปศุสัตว์ไทย ต่อแนวทางของรัฐบาลในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงเขตการค้าเสรีทรานส์แปซิฟิค...
23 พฤศจิกายน 2558
1,148
ปศุสัตว์รับลูกบิ๊กตู่ยกชั้นรีดนมคุณภาพ
นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์โคนม 3แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา และสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เป็นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้ำนมและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามนโยบายของ...
23 พฤศจิกายน 2558
1,959