เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน) พบว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมาก จึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ...
01 ธันวาคม 2565
85
เตรียมจัด มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ราชบุรี - เตรียมจัด "มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้
08 ธันวาคม 2558
1,963
เตือนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง เฝ้าระวังโรค-แมลงระบาด
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังช่วงอากาศแห้งแล้ง ให้ติดตามการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลืองใน 2 ระยะ คือ ช่วงถั่วเหลืองปลูกใหม่อายุไม่เกิน 14 วัน มักพบหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า...
08 ธันวาคม 2558
2,340
เกินโหลแล้ว วัวชาวลำพูนตายปริศนาเพิ่มไม่หยุด ปศุสัตว์ฯ ยังแจงสาเหตุไม่ได้
ลำพูน - พบวัวเกษตรกรชาวลำพูนตายปริศนาไม่หยุด ล่าสุด มีตายคากคอกเพิ่มอีก 2 ตัว รวมเป็น 14 ตัวแล้ว เจ้าของได้แต่นั่งเศร้าไม่รู้จะทำอย่างไร บอกเจ้าหน้าที่มาตรวจแทบทุกวัน แต่ยังบอกอะไรไม่ได้
08 ธันวาคม 2558
2,985
ปศุสัตว์ประจวบฯ ประกาศเขตภัยพิบัติโรคระบาด ปาก เท้าเปื่อยในโคนม
ปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ประกาศเขตภัยพิบัติโรคระบาด ปาก เท้าเปื่อยในโคนมแล้ว 3 อำเภอ เร่งให้ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมเฝ้าระวังตั้งจุดตรวจ จุดสกัดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกโดยเด็ดขาด
04 ธันวาคม 2558
1,230
พด.จัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ วันดินโลก 5 ธันวาคม และกิจกรรมส่งท้ายปีดินสากลปี 2558
03 ธันวาคม 2558
1,538
งานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกรมปศุสัตว์ จัดงานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (ศร.1) มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน
03 ธันวาคม 2558
1,604
อสค. บูมปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนม
นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนมตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลค์บอร์ด โดยนำน้ำนมดิบเสื่อมคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน...
03 ธันวาคม 2558
2,138
กพร.จับมือ ธ.ก.ส.ฝึกอาชีพเกษตรกร ปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท
02 ธันวาคม 2558
1,983
ครม.ไฟเขียวพันล้านอุ้มเกษตรกร คลุม 10 ภัยพิบัติ-ย้อนหลัง 16 เดือน
02 ธันวาคม 2558
1,556