เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมะกรูด
ในภาพอากาศที่ฝนตกบางพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มะกรูด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมะกรูด
12 มีนาคม 2567
651
โครงการวันแพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2559
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เขต 9 ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย และสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายแพะ-แกะปัตตานี จำกัด จัดโครงการ วันแพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 1 ปี 2559 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00-16.00 น. ณ สนามข้างโรงแรมปาร์ควิว ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
28 มกราคม 2559
3,905
2559..ปศุสัตว์ OK ยกระดับสินค้าเนื้อสัตว์
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ไม่อาจจะนำคุณภาพสินค้ามาเป็นข้อกำหนดในการจูงใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อเท่านั้น ยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วย...
28 มกราคม 2559
2,922
ทูตพาณิชย์ ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเพิ่ม 10%
นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยว่า ในปี 59 ตั้งเป้าหมายว่า จะส่งออกข้าวไปตลาดฮ่องกงให้ได้เพิ่มขึ้น หรือมีส่วนแบ่งตลาด 65-70% จากปี 58 ที่มีส่วนแบ่ง 60% หากดำเนินการได้สำเร็จ จะทำให้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงสูงสุดในรอบ 5 ปี...
27 มกราคม 2559
2,824
เตือนเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ข้าว
สภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมาก ลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวในตอนกลางวัน และมีอากาศเย็นและหมอกในตอนเช้า ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้ทำให้เหมาะแก่การเกิดโรคและแมลงศัตรูในนาข้าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้...
27 มกราคม 2559
3,462
นาข้าวเชียงใหม่ประสบภัยแล้ง
สถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2559 เริ่มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้หลายพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่น้อยกว่าทุกปี ดังนั้นในพื้นที่ที่มีปัญหา ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ และขอให้พี่น้องประชาชน เกษตรกรผู้ใช้น้ำแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด...
27 มกราคม 2559
3,080
เกษตรแฟร์...สู้แล้ง ชวนเลี้ยงมดแดงแยงไข่
"น้ำไม่มี ให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย แล้วจะเอาน้ำที่ไหนมารดให้โต" เสียงค่อนแคะของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง...แต่น้ำไม่มี ใช่จะทำกินไม่ได้เอาซะเลย
27 มกราคม 2559
4,519
ประมงน้ำจืดไทยสุดเจ๋ง เลี้ยงปลาบึกในบ่อปูนฯ
หลายปีก่อนกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) รายงานว่า การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงอาจทำให้ปลาบึกปลาน้ำจืดที่ตัวใหญ่ที่สุดและหายากที่สุดในโลกต้องสูญพันธุ์ แต่วันนี้สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของไทยก้าวหน้าข้ามไปไกลเกินความห่วงใยนั้น เราสามารถเพาะเลี้ยงปลาบึกในบ่อปูนซีเมนต์ได้แล้ว
27 มกราคม 2559
3,404
สหรัฐเข้มนำเข้ากลุ่ม Catfish ประมงเตือนผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับกฎใหม่
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ชนิดของปลากลุ่ม Catfish ใน Order Siluriforme จากองค์การอาหารและยา หรือ FDA (Food and Drug Administration) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...
27 มกราคม 2559
2,919
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัดที่ปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการดูแลสุขภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
27 มกราคม 2559
3,314