เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน) พบว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมาก จึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ...
01 ธันวาคม 2565
92
ชาวประมงทุกข์ใจหนัก เรื่องขนาดตาอวนลากสัตว์น้ำ
ชาวประมงส่วนใหญ่ออกเรือเพื่อจะหาสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือต่างๆในการหาสัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายและออกเรือแต่ละครั้งก็ต้องหวังว่าจะได้สัตว์น้ำกลับมา เพราะต้องใช้ต้นทุนในการออกเรือ เช่น ค่าน้ำมัน แต่ปัจจุบันสัตว์น้ำที่หายากก็คือกุ้งทะเล เพราะรัฐบาลออกกฎหมายเรื่องขนาดของตาอวนลาก...
22 มกราคม 2559
1,197
ข้าว 4 หมื่นไร่ขาดน้ำใกล้ตาย-วัวควายหากินลำบาก
วัว?ควาย ขาดน้ำ ภัยแล้งลุกลามรุนแรง จ.พะเยา ประกาศเขตภัยแล้ง 6 อำเภอ สภาพระบบนิเวศธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป แหล่งน้ำแห้งขอด ต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาตาย ส่งผลกระทบถึงสัตว์เลี้ยง วัว ควาย ลำบาก ต้องต้อนออกไปหากินหญ้าข้ามตำบลแทน.
22 มกราคม 2559
1,052
อุดรฯ ส่งเสริมปลูกถั่วเหลืองสู้แล้ง
22 มกราคม 2559
962
ออกแอปแก้ประมงเถื่อน
ออกแอปแก้ประมงเถื่อน ศุลกากรออกแอปแก้ประมงเถื่อน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูล
22 มกราคม 2559
2,313
เกษตรกรโคราช หันมาปลูกผักสลัด สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง
สถานการณ์ภัยแล้งยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ แก่เกษตรกรในหลายพื้นที่เป็นอย่างมาก และในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ ก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง ล่าสุดได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 9 อำเภอ ส่งผลให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านการทเกษตรกรรม ...
22 มกราคม 2559
4,318
กรมปศุสัตว์ขอเชิญเที่ยวงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2559
กรมปศุสัตว์กำหนดจัดงานงานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2559 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ) เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา...
22 มกราคม 2559
1,210
ครม.คุมราคา 4 สินค้าเกษตร
22 มกราคม 2559
2,056
แล้งจัด...ชาวบ้านทุกข์ระทม พืชผลล้มตายต้องซื้อน้ำใช้
22 มกราคม 2559
899
ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น
งานเกษตรภาคอีสาน ได้จัดขึ้นทุกๆ ปีโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่ อุทยานเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์ และปีนี้ก็เช่นกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-31 มกราคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ดังต่อไปนี้
21 มกราคม 2559
5,072