เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ กวก. เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสานนโยบายรัฐบาลเพิ่มผลผลิตในประเทศให้สอดรับความต้องการบริโภค พร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จับถั่วเหลืองพันธุ์ฝักดกผสมพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ได้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ "กวก. เชียงใหม่ 7" ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ ...
18 สิงหาคม 2565
160
ข้าวนับพันไร่จมน้ำชาวนาชุมพวงเร่งเกี่ยวหวั่นเน่า
ชาวนาหลายรายในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กำลังได้รับ ...

19 พฤศจิกายน 2563
1,711
อุตุฯเผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นภาคใต้มีฝนตกหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณ ...

19 พฤศจิกายน 2563
1,660
เปิดหลักเกณฑ์ ประกันรายได้ยาง
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 โดยโครงการนี้วงเงินรวม 10,042 ล้านบาท โดยเป็นเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่
19 พฤศจิกายน 2563
931
หนุ่มปลูกสะเดามันเสริมอาชีพขายรายได้วันละพัน
ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า พบเกษตรกรมีอาชี ...

18 พฤศจิกายน 2563
1,680
ชาวนาโคราชไม่มีที่ตากข้าวเปลือกต้องตากบนถนน
ชาวนาจำนวนมากในตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนคร ...

18 พฤศจิกายน 2563
1,653
อุตุฯเผยไทยตอนบนอุ่นขึ้น-กลางกทม.เช้ามีหมอกใต้ฝนหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณค ...

18 พฤศจิกายน 2563
1,701
กล้วยหอมออเดอร์ล้น ไม่พอขาย
กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม "เกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยหอม" ใช้ตลาดนำการผลิต ออเดอร์ล้นทะลักไม่พอขาย
18 พฤศจิกายน 2563
854
ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักสร้างรายได้เกษตรกร
นางสุจารีย์ พิชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ ...

17 พฤศจิกายน 2563
1,660
ไทยตอนบนเย็นยอดดอยหนาว,ใต้ฝนตก30-40%
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณ ...

17 พฤศจิกายน 2563
1,670