เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการ "คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565"
เชิญชวนเกษตรกร สมัครเข้าร่วม โครงการโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยกำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้หัวข้อ "เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน"
01 กรกฎาคม 2565
55
8 สมาคมประมงผนึกกกร.-ส.อ.ท.โชว์อียูลุ้นต่อใบเหลือง 6 เดือน
8สมาคมประมงผนึก กกร.-สภาหอฯ-สภาอุตฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือภาครัฐแก้ปัญหา IUU ลุ้นใบเหลืองต่ออีก 6 เดือน
18 มกราคม 2559
1,891
ภาคเหนือหนาวต่อเนื่องเกษตรเตือนศัตรูพืชระบาด
ภาคเหนือยังคงสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง เกษตรจังหวัดเชียงรายเตือน อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร แนะเกษตรกรควรระวังป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในระยะนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเชียงราย รายงานว่าช่วงนี้ ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาว มีหมอกบางในตอนเช้าบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 10 -16 องศาเซลเซียส...
18 มกราคม 2559
3,740
ปศุสัตว์รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดทำโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันทั่วประเทศปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี...
15 มกราคม 2559
1,117
ปศุสัตว์ปลุกกระแสไก่พื้นเมือง
นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงกันทั่วไป ปัจจุบันมีประมาณ 72.41 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 2.35 ล้านครัวเรือน มีการบริโภคทั้งประเทศรวมกันกว่า 243.30 ล้านตัว/ปี มูลค่าประมาณ 25,304 ล้านบาท/ปี รวมทั้งยังเลี้ยงเป็นไก่ประกวดและสำหรับการแข่งขัน...
15 มกราคม 2559
3,029
แห่ขายที่นาหนีภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 12 มกราคม ความคืบหน้าของสถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ แทบทั่วทุกภาคยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 4 เซ็นติเมตร และยังลดลงต่อเนื่อง
15 มกราคม 2559
2,200
เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง เกษตรแฟร์ บางเขน 29 ม.ค.- 6 ก.พ. 59
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน "เกษตรแฟร์" ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์นำไทย สู้ภัยแล้ง"
14 มกราคม 2559
4,006
ชงซื้อยางสูงสุด60บ.
14 มกราคม 2559
847
พาณิชย์ดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เริ่ม 3 อำเภอชัยภูมิหวังเพิ่ม 6 จังหวัด
14 มกราคม 2559
957
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานพบกับการแสดงมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ...
14 มกราคม 2559
2,150