เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! หนอนแมลงวันชอนใบในมะเขือเทศ
ในสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ผู้ปลูกมะเขือเทศในทุกระยะ ระวัง "หนอนแมลงวันชอนใบ" ศัตรูพืชตัวร้ายของ "มะเขือเทศ" ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเฝ้าระวังกัน
28 พฤศจิกายน 2566
136
พาณิชย์ ปั้นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิด 10 แห่งปีนี้ นำร่องหมู่บ้านประมง กาแฟ ปศุสัตว์...
พาณิชย์ เดินหน้าปั้น หมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิดให้ได้ 10 แห่งในปีนี้ หลังได้งบกลางปี 55 ล้านบาท นำร่องทำเปิดหมู่บ้านประมง ปศุสัตว์ กาแฟ หมู ไก่ หัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ พร้อมดึงหอการค้าไทยเข้ามาร่วมผลักดัน
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,405
ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (23 ก.พ.) มีมติเห็นชอบแผนแก้ปัญหาภัยแล้งผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินรองรับปัญหาภัยแล้ง วงเงิน 6,000 ล้านบาท
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,935
อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปไหมอย่างยั่งยืน...
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล และกิจกรรมรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไหมอย่างยังยืน ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ไหม ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลในยุค AEC เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ...
24 กุมภาพันธ์ 2559
3,275
แนะเกษตรกรปลูกนาปีปลาย พ.ค. เกษตรย้ำไม่ประมาทเตรียมรับมือภัยแล้งลากยาว
23 กุมภาพันธ์ 2559
1,017
ข้าวหอมปทุมธานีภาคใต้ราคาดี ข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาต่ำลง
นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า การซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงแรกมีราคาที่น่าพอใจยิ่ง โดยเฉพาะข้าวหอมปทุมธานี ราคาอยู่ที่ ตันละ 7,300 - 8,300 บาท หากข้าวตากแห้งราคาตันละ 10,000 ?13,000 บาท ส่วนข้าวพื้นเมือง เช่น ข้าวเฉี้ยง อยู่ที่ราคาตันละ 8,150 - 8,300 บาท...
23 กุมภาพันธ์ 2559
2,840
กยท.เตือนชาวสวนยางเร่งแจ้งใช้สิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือภายใน 29 ก.พ.
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ...
23 กุมภาพันธ์ 2559
1,685
รอยล เตือนน้ำเค็มรุกน้ำจืดจี้กรมชลฯหาแผนสำรองป้องกัน
23 กุมภาพันธ์ 2559
904
ระดมถกเนื้อหา พรบ. ปาล์มน้ำมัน สศก. ลุยเปิดเวทีหารือผู้เทนเกษตรกรหาข้อยุติปมเห็นต่าง
23 กุมภาพันธ์ 2559
1,087
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่จัดแปลงนาสาธิตแก้ภัยแล้ง
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ หวั่นนาปรังกระทบภัยแล้ง หลังสำรวจพบเกษตรกรยังทำนาปรังมากถึง 90,000ไร่ เร่งเตือนเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมจัดทำแปลงสาธิตให้เกษตรกรเรียนรู้การทำนาปรังประหยัดน้ำ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
23 กุมภาพันธ์ 2559
4,204