เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน) พบว่า ปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณมาก จึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ...
01 ธันวาคม 2565
92
กรมชลฯประกาศปิดประตูน้ำปทุม ป้องกันน้ำทะเลหนุน
นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี เปิดเผยว่า กรมชลฯ ได้สั่งปิดประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 6 - 12 ก.พ.59 เนื่องจากจะมีปริมาณน้ำทะเลหนุนสูง และเพื่อเป็นการป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้ามาทำให้น้ำกร่อย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง...
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,602
การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน
โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรมหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน" วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,236
พัฒนาโปรมแกรมวัดความยาวสัตว์น้ำ Smart Fish Smart Kits
นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถวิจัยและพัฒนาโปรแกรม "Smart Fish Smart Kits" ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำ บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ได้
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,425
คุมพื้นที่ขนย้านมันฯเพิ่มอีก 3 จว.
08 กุมภาพันธ์ 2559
1,047
สวพ.4 หนุนปลูกพืชน้ำน้อย ช่วยอีสานฝ่าวิกฤดติแล้ง
08 กุมภาพันธ์ 2559
1,892
เลี้ยงไก่งวง กำไรปีละห้าแสน ความหวังใหม่ลูกข้าวเหนียว
"บ้านเราเริ่มมีการเลี้ยงไก่งวงมาตั้งแต่ในยุคสงครามเวียดนาม ทหารสหรัฐฯนำพันธุ์เข้ามา แต่ก็ยังเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ทำให้ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์ ขนสีดำ กับพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ ขนสีขาวทั้งตัว มีการผสมข้ามพันธุ์ไปมา และผสมกันเองระหว่างพ่อแม่ลูก ทำให้ได้ไก่งวงลูกผสมกลายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กลง...
08 กุมภาพันธ์ 2559
7,136
ปราจีนบุรีเตรียมการล่วงหน้าไว้ดี ยันยังรับมือภัยแล้งได้
08 กุมภาพันธ์ 2559
843
ยกระดับมาตรฐานปลาร้าไทย
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลานิลของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 ตันต่อปี คิดเป็น 4% ของผลผลิตโลก ซึ่งเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนใหญ่จะใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ส่งออกเพียง 10% จากจำนวนฟาร์มเลี้ยงประมาณ 280,000...
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,573
เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ระวังโรคบิดในช่วงอากาศที่แปรปรวน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ระวังโรคบิดระบาดช่วงอากาศหนาวเย็น และอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เอื้อต่อการเกิดบิด แนะนำให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงไก่เนื้อให้ดูแลในเรื่องการระบายอากาศ น้ำ อาหาร ให้ดีด้วย
08 กุมภาพันธ์ 2559
8,049