เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้านเกษตรคุณภาพ (Q- Shop) ทั่วประเทศตั้งเป้าปี 66 ขยายร้าน Q- Shop...
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้าน Q- Shop ทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคา เหมาะสม ออกประกาศปรับหลักเกณฑ์อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร...
25 กันยายน 2565
111
ชาวนาบุรีรัมย์ตระเวนรับจ้างตัดอ้อยเลี้ยงครอบครัว
บุรีรัมย์ - ชาวบ้านเกษตรกร ต.พรสำราญ อ.คูเมือง บุรีรัมย์ กว่า 20 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไม่มีน้ำทำนาปรังและปลูกพืชผักขาย ดิ้นรนออกตระเวนหารับจ้างตัดอ้อยวันละ 200 บาท หาเงินเลี้ยงครอบครัวช่วงหน้าแล้ง ขณะสระแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านการะโก อ.คูเมือง แห้งขอดกว่า 140...
16 กุมภาพันธ์ 2559
2,923
เตือนชาวสวนมะพร้าวระวังโรคผลร่วงในช่วงที่มีแดดสลับฝน
ช่วงฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน มีทั้งร้อน หนาว ฝนในวันเดียวกัน กรมวิชาการเกษตรฝากเตือนพี่น้องชาวสวนมะพร้าว ช่วงนี้ให้ระวังโรคผลร่วง...โดยเฉพาะช่วงมีแดดสลับฝน
16 กุมภาพันธ์ 2559
1,829
เกษตรชัยภูมิสั่งงดทำข้าวนาปรัง รับสถาการณ์ภัยแล้ง
นายดำรงฤทธิ์ หล่อคำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปิดเผยว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศ กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง จังหวัดชัยภูมิก็เริ่มประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยจากการประชุม เกษตรอําเภอทุกอําเภอ ร่วมกับ หัวหน้าจัดสรรน้ำโครงการชลประทาน จังหวัดชัยภูมิ โดยคาดว่า จังหวัดชัยภูมิ จะเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งมาก...
16 กุมภาพันธ์ 2559
4,594
ปศุสัตว์ไทยยื่นค้านไทยเข้าร่วมทีพีพี
ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือต่อพาณิชย์คัดค้านเข้าร่วมทีพีพี ชี้มะกันมีกฎระเบียบมาตรฐานสูงอาจทำให้ภาคปศุสัตว์ไทยล่มสลาย
16 กุมภาพันธ์ 2559
2,112
ดึงผู้นำเข้า 25 ประเทศซื้อยางพาราไทย
16 กุมภาพันธ์ 2559
971
รัฐตั้งบรรษัทที่ดินปล่อยเช่าชาวนา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอตั้งบรรษัทที่ดิน แทนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อบริหารทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของเกษตรกรยากจน ซึ่งจะหลุดจำนองหรือจะถูกยึดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์
15 กุมภาพันธ์ 2559
2,254
ระวังโรคราแป้งระบาดในสวนเงาะ
จากสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง มีฝนตกบางช่วงทำให้อากาศเย็นและมีความชื้น ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และในช่วงนี้เงาะส่วนใหญ่อยู่ในระยะสร้างช่อดอก ติดผลอ่อน อาจจะทำให้ชาวสวนพบการระบาดของโรคเงาะที่สำคัญอย่าง "โรคราแป้งเงาะ" ซึ่งอาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง...
15 กุมภาพันธ์ 2559
5,397
ให้กู้รายละแสนเลี้ยงกระบือ รัฐหวังลดทำนาหันมาปลูกหญ้าให้ควายกิน
เกษตรหนุนควายไทยให้มีที่ยืนในสังคม จับมือ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรรายละแสนไปซื้อควายมาเลี้ยง สศก.คาดชาวนาหันมาเลี้ยงควายเพิ่ม ลดพื้นที่นาข้าวหันปลูกหญ้าแทน ด้านกองทุนหมู่บ้านชง "บิ๊กตู่" กดปุ่มปล่อยเงินประชารัฐ 35,000 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านนำไปสร้างประโยชน์ 19 ก.พ.นี้
15 กุมภาพันธ์ 2559
3,125
กษ.ยกระดับจิ้งหรีดสู่ฟาร์มมาตรฐาน หนุนเลี้ยงสู้แล้ง-รองรับตลาด
12 ก.พ. 59 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)นำผู้ทีมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อดูการเลี้ยงจิ้งหรีดที่บ้านแสนตอ อ.น้ำพองจ.ขอนแก่นโดยนายพิศาล เปิดเผยว่า แมลงเป็นอาหารประเภทแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอ (FAO)...
15 กุมภาพันธ์ 2559
4,906