เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือน โตพุ่ง 28% ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก...
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มิถุนายน 2565
71
เกษตรกร อ.ปะทิว ร่วมโครงการแปรรูปหมอนยางพารา
จากปัญหาของราคายางที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จนมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายตามมา การนำยางพารามาเพิ่มมูลค่าจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรจำต้องได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย ซึ่งทางอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร...
09 กุมภาพันธ์ 2559
5,167
กษ.-พาณิชย์ร่วมปฎิรูปการปลูกข้าวทั้งประเทศ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้ร่วมกันหารือถึงการปฎิรูปสินค้าเกษตร ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งจะมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทำงานวางแผน...
09 กุมภาพันธ์ 2559
2,303
ขอนแก่น จัดโครงการนาแปลงใหญ่
การปรับโครงสร้างนาข้าวโดยเปลี่ยนจากนาข้าวที่มีขนาดเล็กให้เป็นนาข้าวขนาดใหญ่ หรือเรียกกันว่านาแปลงใหญ่ เป็นการปรับโครงสร้างนาข้าวเพื่อให้มีการผลิตที่ได้คุณภาพและยั่งยืนต่อไป
09 กุมภาพันธ์ 2559
4,213
กรมชลฯประกาศปิดประตูน้ำปทุม ป้องกันน้ำทะเลหนุน
นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี เปิดเผยว่า กรมชลฯ ได้สั่งปิดประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 6 - 12 ก.พ.59 เนื่องจากจะมีปริมาณน้ำทะเลหนุนสูง และเพื่อเป็นการป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้ามาทำให้น้ำกร่อย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำต้นทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง...
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,498
การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน
โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรมหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน" วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,112
พัฒนาโปรมแกรมวัดความยาวสัตว์น้ำ Smart Fish Smart Kits
นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถวิจัยและพัฒนาโปรแกรม "Smart Fish Smart Kits" ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำ บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ได้
08 กุมภาพันธ์ 2559
2,190
คุมพื้นที่ขนย้านมันฯเพิ่มอีก 3 จว.
08 กุมภาพันธ์ 2559
981
สวพ.4 หนุนปลูกพืชน้ำน้อย ช่วยอีสานฝ่าวิกฤดติแล้ง
08 กุมภาพันธ์ 2559
1,742
เลี้ยงไก่งวง กำไรปีละห้าแสน ความหวังใหม่ลูกข้าวเหนียว
"บ้านเราเริ่มมีการเลี้ยงไก่งวงมาตั้งแต่ในยุคสงครามเวียดนาม ทหารสหรัฐฯนำพันธุ์เข้ามา แต่ก็ยังเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ทำให้ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์ ขนสีดำ กับพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ ขนสีขาวทั้งตัว มีการผสมข้ามพันธุ์ไปมา และผสมกันเองระหว่างพ่อแม่ลูก ทำให้ได้ไก่งวงลูกผสมกลายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กลง...
08 กุมภาพันธ์ 2559
6,828