เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
#เตือนภัย! ไรสองจุดในสตรอว์เบอร์รี
ในวันนี้รักบ้านเกิดจะมาเตือนภัย "ไรสองจุด" ใน "สตรอว์เบอร์รี" ศัตรูตัวร้ายที่ควรเฝ้าระวังกันในช่วงนี้
29 พฤศจิกายน 2565
32
คลื่นทะเลลดความรุนแรงลง ชาวประมงเร่งออกเรือหาเลี้ยงชีพ หลังจากหยุดไปหลายวัน
ช่วงคลื่นลมแรงที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเป็นอย่างหนักในหลายๆพื้นที่ ทำให้เรือและอุปกรณ์จับสัตว์น้ำของชาวประมงเสียหาย หลังจากซ่อมแซมเสร็จ และคลื่นลมแรงลดลงชาวประมงก็จำเป็นที่จะออกหาสัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงชีพ ถึงจะอยู่ในช่วงฤดูลมมรสุมก็ตาม
25 กุมภาพันธ์ 2559
944
สถานการณ์ราคาสุกรช่วงนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ในช่วงเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรจำพวกปศุสัตว์หลายๆประเภทในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ราคาสุกร ซึ่งเป็นสินค้าที่ประชาชนทั่วไปนิยมบริโภคเป็นลำดับต้นๆ ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ...
25 กุมภาพันธ์ 2559
1,189
เทคนิคการเพาะถั่วงอกอนามัยและธัญพืชงอกเพิ่มสาร GABA
24 กุมภาพันธ์ 2559
2,223
ก่อนตายแล้ง ปภ.อุบลฯ เร่งสูบน้ำช่วยนาข้าวกว่าพันไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จ.อุบลราชธานี นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากแม่น้ำมูลส่งเข้าระบบคลองชลประทาน
24 กุมภาพันธ์ 2559
2,084
รัฐทุ่มงบ 50 ล้านบาทช่วยเกษตรแปรรูป
24 กุมภาพันธ์ 2559
991
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
24 กุมภาพันธ์ 2559
2,301
พาณิชย์ ปั้นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิด 10 แห่งปีนี้ นำร่องหมู่บ้านประมง กาแฟ ปศุสัตว์...
พาณิชย์ เดินหน้าปั้น หมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิดให้ได้ 10 แห่งในปีนี้ หลังได้งบกลางปี 55 ล้านบาท นำร่องทำเปิดหมู่บ้านประมง ปศุสัตว์ กาแฟ หมู ไก่ หัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ พร้อมดึงหอการค้าไทยเข้ามาร่วมผลักดัน
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,314
ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (23 ก.พ.) มีมติเห็นชอบแผนแก้ปัญหาภัยแล้งผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินรองรับปัญหาภัยแล้ง วงเงิน 6,000 ล้านบาท
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,800
อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปไหมอย่างยั่งยืน...
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล และกิจกรรมรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไหมอย่างยังยืน ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ไหม ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลในยุค AEC เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ...
24 กุมภาพันธ์ 2559
3,093