เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เกษตรฯ ย้ำ จุดยืนชัดเจน ภาคเกษตรต้องไม่เสียเปรียบ ยึดผลประโยชน์เกษตรกรต้องมาก่อน หากไทยเข้าร่วม...
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงประเด็นการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ของประเทศไทย ว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมในการร่วมเจรจาความตกลง CPTPP ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล และทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม...
27 พฤศจิกายน 2564
25
สหรัฐเข้มนำเข้ากลุ่ม Catfish ประมงเตือนผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับกฎใหม่
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ชนิดของปลากลุ่ม Catfish ใน Order Siluriforme จากองค์การอาหารและยา หรือ FDA (Food and Drug Administration) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...
27 มกราคม 2559
2,130
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้รณรงค์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งผลิตด้านปศุสัตว์ของจังหวัดที่ปลอดสารเคมี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการดูแลสุขภาพสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร
27 มกราคม 2559
2,538
ชาวประมงชายฝั่งชุมพรขาดรายได้ เดือดร้อนหนัก คลื่นลมแรง น้ำทะเลเอ่อล้นท่วมท่าเทียบเรือในพื้นที่
อาชีพการทำประมงชายฝั่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญมากสำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอย่างจังหวัดชุมพร ในแต่ละปีจะมีช่วงฤดูมรสุมซึ่งชาวประมงในพื้นที่จะมีประสบการณ์และความชำนาญพื้นที่ ทำให้มีการเตรียมการล่วงหน้ากันเป็นอย่างดี และปรับตัวให้เข้ากับฤดูมรสุมอย่างลงตัว...
26 มกราคม 2559
3,008
กรมการค้าภายใน เตือน เกษตรกรระวังพ่อค้ารถเร่ โกงตาชั่ง ซื้อข้าวเปลือก
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ผู้ประกอบการใช้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายตรวจชั่งตวงวัดประจำสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ของกรมฯ ได้ออกตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกบริเวณบ้านกลัน ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ...
26 มกราคม 2559
3,617
ขอนแก่นแล้งจัดเหลือน้ำใช้ 6% แนะเกษตรกรงดทำนาปรังเด็ดขาด
เนื่องจาก สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ในขณะนี้ว่า มีปริมาณกักเก็บอยู่ประมาณ 707 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเพียง 29 % ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเพียง 125 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 6 % ของเท่านั้น ขณะนี้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ต้องลดการระบายลง จากเดิมวันละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 5...
26 มกราคม 2559
2,807
ปศุสัตว์เชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนโค-กระบือพร้อมย้ำ!!ระวังภัยแล้ง
ปศุสัตว์จ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมในโค-กระบือทั่วเชียงราย เน้นพื้นที่เคยระบาด หวั่นเชื้อโรคกลับมาอีก พร้อมแจ้งเกษตรกรหากโค-กระบือยังไม่ได้รับวัคซีนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านและเน้นย้ำปัญหาภัยแล้งปีนี้รุนแรง...
26 มกราคม 2559
2,539
ส่งออกไก่ไทยปี 58 โต 14% ปริมาณกว่า 6.2 แสนตัน
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูปของปี 2558 ว่า การส่งออกมีปริมาณ 622,071 ตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,405 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 แบ่งเป็นการส่งออกไก่สด 176,055 ตัน...
26 มกราคม 2559
2,378
ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายลุ่มภาคกลาง สั่งงดทำนาเพื่อกันน้ำไว้ใช้ปลายปี
25 ม.ค. 59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งจากที่ได้ขึ้นฮอลิคอปเตอร์ตรวจดูปริมาณน้ำลุ่มเจ้าพระยา และพื้นที่ภาคกลางว่าหลังจากมีฝนตกมากในช่วงปลายสัปดาห์ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้น และเติมน้ำในแหล่งน้ำของเกษตรกร...
25 มกราคม 2559
1,951
คนเลี้ยงกุ้งสุพรรณครวญ ปลุกผี ม.9 ห้ามใช้น้ำเค็ม
มาตรการห้ามใช้น้ำเค็มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เพราะก่อให้เกิดภาวะมลพิษทั้งทางน้ำและในพื้นดิน เป็นที่รู้จักกันดีในนาม มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีมาตั้งแต่ปี 2541 และเกษตรกรต่อสู้เรียกร้องมายาวนาน...
25 มกราคม 2559
2,663