เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ กวก. เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสานนโยบายรัฐบาลเพิ่มผลผลิตในประเทศให้สอดรับความต้องการบริโภค พร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จับถั่วเหลืองพันธุ์ฝักดกผสมพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ได้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ "กวก. เชียงใหม่ 7" ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ ...
18 สิงหาคม 2565
160
วิกฤตแล้งนกปากห่างนับหมื่นอพยพบุกนาข้าวกาฬสินธุ์
จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ช่วงหน้าหนาวคาบเกี่ยวกับหน้าแล้งที่สภาพอากาศแปรปรวนสลับร้อนสลับหนาว และแห้งแล้ง หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและทำการเกษตร นอกจากนี้ ยังพบว่ามีฝูงนกปากห่างอพยพเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเข้ามาเหยียบย่ำต้นข้าวในนาปรังของเกษตรกรที่กำลังเติบโต...
07 มีนาคม 2559
3,166
เข็น 4 มาตรการอุ้มมันสำปะหลัง งัดสีคิ้วโมเดลสู้เร่งแสวงหาตลาดใหม่
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสด ปีการผลิต 2558/59 จ.นครราชสีมา ได้เกิดปัญหามันสำปะหลังราคาลดลง และเกษตรกรยังไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากวงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทต่อราย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน...
07 มีนาคม 2559
1,191
แนะเกษตรกรปลูกนาปีปลาย พ.ค.
นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า แม้สถาบันพยากรณ์สภาพ ภูมิอากาศทั้งระดับนานาชาติและในประเทศหลายสำนัก ต่างพยากรณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเริ่มเบาบางลง เนื่องจากอิทธิพลเอลนีโญ่ลดลง โดยคาดการณ์ว่ากลางเดือนพฤษภาคมจะเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติ...
07 มีนาคม 2559
2,209
แพทย์ญี่ปุ่นชี้ อดข้าวเช้าเสี่ยงความดันสูง เส้นเลือดแตก
งานวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของญี่ปุ่น พบว่าการรับประทานอาหารเช้ามีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตและการเกิดเส้นเลือดสมองแตก โดยผู้ที่ไม่รับประทานอาหารเช้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสมองมากกว่าผู้ที่ทานอาหารเช้าทุกวัน
07 มีนาคม 2559
1,977
เตือนใช้มือปั้นข้าวเหนียวเสี่ยงรับเชื้อท้องร่วง
นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานพื้นที่ประสบภัยแล้งใน 12 จังหวัด 46 อำเภอ 1,893 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคเหนือและอีสานนั้น ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยในแง่สุขภาพหน้าแล้งมักพบโรคอุจจาระร่วงได้บ่อย...
07 มีนาคม 2559
1,995
ตั้งโต๊ะถกแผนผลิตไข่ไก่ปี 59
น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมฯ ได้ประมาณการผลผลิตและตลาดไข่ไก่ ปี 2559...
04 มีนาคม 2559
1,816
รักบ้านเกิดร่วมกับสภาหอการค้าไทย จัดงานสัมมนาสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล ฟรี 9 มีนาคม นี้...
รักบ้านเกิดและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้านในยุคดิจิทัล ในหัวข้อ "สร้างโอกาสกาค้าในยุคดิจิทัล" วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารย์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิตร
04 มีนาคม 2559
1,798
สศก.คาดภัยแล้งนานถึง มิ.ย.
นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดภัยแล้งปีนี้จะนานถึงเดือนมิถุนายน ยืนยันจะมีปริมาณน้ำกินน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้มีการคำนวณการใช้แต่ละวันอยู่แล้ว
04 มีนาคม 2559
1,046
หวั่นภัยแล้งทำ ศก.วูบแสนล้านผลผลิตการเกษตรฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 74.7
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ก.พ.59 อยู่ที่ระดับ 74.7 ขณะที่ดัชนีเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 63.5 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 69.7...
04 มีนาคม 2559
1,175