เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว...
26 มกราคม 2566
116
ชาวนาเมืองสองแควพลิกวิกฤตแล้ง ทำนาข้าวอินทรีย์สร้างรายได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนบ้านผารังหมี หมู่ 3 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจากพลังของคนในชุมชนที่มีจำนวน 382 คน 127 หลังคาเรือน ต้องการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกจนไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตไปแข่งขันกับราคาตลาดได้ ซึ่งที่ผ่านมา...
31 มีนาคม 2559
2,614
แล้งจัด มะนาวนอกฤดูติดผลน้อยไม่พอป้อนตลาด พ่อค้า-แม่ค้าแย่งกันซื้อหน้าสวน
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนกลางพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องแย่งกันซื้อมะนาวจากสวน เพราะช่วงนี้มะนาวได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งและขาดน้ำทำให้ออกผลน้อย ซึ่งทำให้กระจายมะนาวได้ตามที่พ่อค้าแม่ค้าสั่งได้ไม่ทั้งหมด ทำให้ราคามะนาวสูงขึ้น
30 มีนาคม 2559
2,110
หม่อนไหมลุยหาพื้นที่ว่าง 4 จังหวัด หนุนเลี้ยงไหมขายรังช่วยเกษตรกร
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนห้ามของรัฐบาลไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงจัดหาแปลงว่างเพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่...
30 มีนาคม 2559
4,016
กองทัพมด ลอบขนเนื้อเถื่อนทะลักชายแดนด่านวังประจัน ปศุสัตว์แนะบริโภคระวังติดเชื้อ
สตูล - กองทัพมด! ลักลอบขนเนื้อเถื่อนทะลักผ่านชายแดนด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล หน.ปศุสัตว์ แนะเลือกแผงเนื้อที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคสู่คน
30 มีนาคม 2559
1,956
เอกชนแห่ยื่นซองประมูลข้าว6.4แสนตัน
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ต.ค. 59กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดให้เอกชนได้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 2/2559 ปริมาณ 6.4 แสนตันแบ่งเป็นการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป 4.18 แสนตัน มีผู้เข้าร่วมยื่นซองคุณสมบัติ 42ราย...
29 มีนาคม 2559
2,307
เกษตรกรสิงห์บุรี สู้แล้งด้วยถั่วเขียวแทนนาปรัง
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดเผยว่าจากสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถทำการปลูกข้าวได้ตามปกติ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
29 มีนาคม 2559
975
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย. . .ระวังด้วงหนวดยาวอ้อยระบาด
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พบการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคตะวันตก โดยเฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ปลูกอ้อยในทุกภาคของประเทศไทย โดยด้วงหนวดยาวสามารถเข้าทำลายอ้อยได้ในทุกระยะ...
29 มีนาคม 2559
1,061
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสริมแกร่งคุณภาพน้ำนมดิบปลอดภัย ป้อนผู้บริโภค
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ เสริมแกร่งคุณภาพน้ำนมดิบปลอดภัย ป้อนผู้บริโภค พร้อมลดต้นทุนสมาชิก เร่ง ขยายโคนมทดแทนฝูง ดึงบุตรหลานเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน
29 มีนาคม 2559
2,935
เลี่ยงซื้อ-เลี่ยงขายทุเรียนอ่อน ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย(มีโทษทั้งจำทั้งปรับ)
ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี ผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ด้วยแรงจูงใจจากราคที่สูง ขายได้ราคาดี จึงทำให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวสวน หยุดการซื้อขายทุเรียนอ่อน...
28 มีนาคม 2559
2,766