เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมะกรูด
ในภาพอากาศที่ฝนตกบางพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มะกรูด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมะกรูด
12 มีนาคม 2567
422
หลังพายุฤดูร้อนถล่มชาวโคราชจับอึ่งขาย สร้างรายได้อย่างงาม
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดพายุตลอดในระยะ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา อาคาร บ้านเรือน หลายๆจุดเกิดความเสียหาย แต่มีอีกหนึ่งอย่างดีมีรายได้ดีในช่วงนี่ก็คือการจับอึ่งมาขายโดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย 304 ต.หลุมเงิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...
17 พฤษภาคม 2559
3,520
ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
17 พฤษภาคม 2559
8,282
เร่งสแกนร้านปัจจัยการผลิตทั่วอีสานตอนบน
นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมวิชาการเกษตร ที่ประสงค์ให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม...
17 พฤษภาคม 2559
3,507
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องฝังไมโครชิฟในกระบือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
17 พฤษภาคม 2559
1,316
ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปี
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเพิ่มจาก 12,000 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน หรือปรับขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ส่งผลให้โรงสีต้องไล่ซื้อขาวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000...
16 พฤษภาคม 2559
2,563
ลาวแก้เกมพิษราคายางพาราหนุนปลูกกาแฟฟื้นภาคเกษตร
ย้อนกลับไปปลายปี 2555 รัฐบาล สปป.ลาว พยายามผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์การระหว่างประเทศ สนับสนุนให้เกษตรกรชาวลาวหันไปปลูกยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากราคายางในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น รวมถึงอุปสงค์จากจีนที่ต้องการนำเข้ายางพารามากขึ้นเช่นกัน...
16 พฤษภาคม 2559
2,199
ก.เกษตรฯจ่อฟ้องไทยแพนคดีหมิ่นประมาทสารตกค้าง
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากกรณีที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน (Thai-PAN) โดยมูลนิธิชีววิถี เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนกรณีพบสารตกค้างในพืชผักผลไม้ จากกระแสข่าวช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ...
16 พฤษภาคม 2559
2,368
ยกเลิกระเบียบคุมเข้มซีแมนบุ๊ก
หลังจากกรมเจ้าท่าได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง 2559 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ซึ่งสาระสำคัญคือลูกเรือประมงทุกคนจะต้องมีหนังสือคนประจำเรือประมง (Seaman book for fishing vessel) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น
16 พฤษภาคม 2559
2,624
เทศกาลอาหารสองทะเล ณ สระบัว แหลมสมิหลา สงขลา
เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ภายในงานจัดให้มีการออกร้านจำหน่าย อาหารทะเล อาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล สินค้า OTOP ของชุมชน เป็นการกระจายรายได้...
13 พฤษภาคม 2559
2,648