เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว...
26 มกราคม 2566
136
งานมหรรศจรรย์สัตว์แปลก Harbor Wonder Zoo
ฮาร์เบอร์ พัทยาพาทัวร์สวนสัตว์กับกิจกรรม เอาใจคุณหนูกันก่อนเปิดเทอม!!! ฮาร์เบอร์ พัทยาพาทัวร์สวนสัตว์กับกิจกรรม "Harbor Wonder Zoo" 10-18 พ.ค. นี้
29 เมษายน 2559
2,279
แล้งกระทบหนัก เกษตรกรชลบุรีซื้อน้ำใช้ในฟาร์มหมู ส่งผลต้นทุนผลิตปรับสูงขึ้น
จากการติดตามปัญหาภัยแล้งที่ยังทวีความรุนแรง และฝนมีแนวโน้มตกช้ากว่าปกติ ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลน บ่อน้ำที่เกษตรกรกักเก็บสำรองไว้ใช้เลี้ยงสัตว์เริ่มแห้งขอด ส่งผลเกษตรกรหลายรายในจังหวัดชลบุรีต้องซื้อน้ำให้หมูกิน และใช้ทำความสะอาดคอก...
29 เมษายน 2559
2,680
ตลาดน้ำ ตำนานอร่อย 7-15 พ.ค. 59
7-15 พฤษภาคม 2559 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี อิ่มอร่อย...ช๊อปสนุกเพลิดเพลินตลาดน้ำ มโหฬารเต็มพื้นที่ ตระการตาการแสดง งานเดียวเที่ยวทั่ว ณ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 งานเดียวที่รวบรวมตลาดน้ำชั้นนำจากสถานที่ต่างๆ มาให้เลือกชิมเลือกช๊อป
29 เมษายน 2559
5,001
ไฟเขียวขายข้าวในสต็อกครั้งละล้านตัน
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้ระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล จำนวน 11.4 ล้านตัน โดยเริ่มประมูลตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครั้งละประมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ประมาณ 200,000 ตัน...
28 เมษายน 2559
2,159
เกษตรทำได้...ไม่ตาย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทำได้ไม่ตาย วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เพื่อหวังให้คนไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมทั้งเปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน...
28 เมษายน 2559
3,579
เกษตรกรบ้านยางขาคีม ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง สู้ภัยแล้ง
ช่วงของภัยแล้งที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย น้ำภายในเขื่อนหรือฝายเริ่มเหือดแห้งเลือนหายลงไปจนเข้าขั้นวิกฤต บางพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค...
28 เมษายน 2559
2,965
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะ ยื่นขอรับใบอนุญาติวันนี้-11 พ.ค.
27 เม.ย. 59 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 มาติดต่อสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง /...
28 เมษายน 2559
1,410
ภัยแล้งคุกคามชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลแม่ตื่นว่า ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น 13 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และ น้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ลำห้วยแม่ตื่นแห้งขอดมานานกว่า 2 เดือน
28 เมษายน 2559
1,285
เกษตรฯแจก10พันธุ์ข้าวพระราชทาน สร้างขวัญกำลังใจเกษตรกรพระราชพิธีแรกนาขวัญ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์...
28 เมษายน 2559
3,686