เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด
ใสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มังคุด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมังคุด
27 กุมภาพันธ์ 2567
170
อุบลฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว รองรับ AEC
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ทั้งกลุ่มผู้ผลิต แปรรูป กลุ่มผู้บริโภค งานวิชาการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต...
09 มิถุนายน 2559
5,086
ชาวนาที่อ่างทอง ไม่รอน้ำแม้เข้าหน้าฝน หันปลูกกล้วยหอมสร้างรายได้แทน
วันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เริ่มเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยน้ำในคลองชลประทานส่วนใหญ่ยังแห้งขอดคลองอยู่ ส่งผลให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวนาปีบางราย ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยขุดเจาะบ่อบาดาล...
08 มิถุนายน 2559
3,566
สสจ.เชียงราย เตือนรับประทานเห็ดอันตรายถึงตายได้
ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษ การนำมารับประทานควรใส่ใจและระมัดระวังทุกครั้ง โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างมาก อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย...
08 มิถุนายน 2559
2,773
วิกฤตภัยแล้งกระทบผู้ประกอบการรถสีข้าวเมืองน้ำดำรายได้หด
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นยาวนานส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของผู้คนรอบด้าน ที่ จ.กาฬสินธุ์ นอกจากจะทำให้เกษตรกรและชาวประมงเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เสียโอกาสการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เป็นอย่างมากแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการรถสีข้าวเองก็ได้รับความเดือดร้อนมากเช่นกัน
08 มิถุนายน 2559
2,226
ฮ่องกงสั่งห้ามค้าสัตว์ปีกมีชีวิตชั่วคราว หลังตรวจพบเชื้อไวรัส H7N9
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้อ้างสำนักงานสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงว่า ฮ่องกงสั่งห้ามค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเป็นการชั่วคราว หลังจากผลการสุ่มตรวจตลาดริมถนนพบเชื้อไวรัส H7N9 จากมูลสัตว์ปีก จนถึงขณะนี้ยังไม่พบต้นตอของเชื้อ...
07 มิถุนายน 2559
2,841
มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตรฯมีผลแล้ว!
มกอช.ย้ำ มาตรฐานบังคับสินค้าเกษตรเรื่อง "หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์" ฉบับแรกของประเทศมีผลบังคับใช้แล้ว! ประเดิม ลำไย ลิ้นจี่
07 มิถุนายน 2559
2,577
ประมงจังหวัดอุบลฯ แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช ต้องขออนุญาตเพาะเลี้ยง...
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครย์พิช เป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมประมงได้ประกาศให้เป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง 2558 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จึงออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดง...
07 มิถุนายน 2559
15,535
ระวังโรครากปมไส้เดือนฝอย ระบาดไร่มันสำปะหลัง
การปลูกมันสำปะหลังเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเกษตรไทยเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในยุคที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว แต่กระนั้นปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังยังต้องเผชิญปัญหาการระบาดของ...
06 มิถุนายน 2559
3,299
วิกฤติแล้งพ้นผ่าน จัดทัพรับฤดูฝน
"ประเทศไทย"...เจอวิกฤติภัยแล้งอย่างหนักมาตั้งแต่ปี 2557 ลากยาวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ส่งผลกระทบต่อภาค "การเกษตร" แบบหนีไม่ออก
06 มิถุนายน 2559
1,932