เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว...
26 มกราคม 2566
142
คุมเข้มมังคุดชวา สวมแบรนด์ไทยส่งออก
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี,ผู้ว่าราชการ,ทหารและศุลกากรเข้มงวดในการตรวจการนำเข้ามังคุดจากเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอินโดนีเซียเพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์มังคุดไทยเพื่อส่งออกไปประเทศอื่น
17 พฤษภาคม 2559
1,871
ก.เกษตรฯ เริ่มออกประกาศห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่
พระนครศรีอยุธยา - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มออกประกาศห้ามประชาชนจับสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์ พร้อมทั้งอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
17 พฤษภาคม 2559
1,866
พิษภัยแล้งผลผลิตลิ้นจี่ลดฮวบ
พาณิชย์ เผยภัยแล้งทำผลผลิตลิ้นจี่ลดและคุณภาพด้อยลง แต่รสชาติยังดีและราคาพุ่ง หลังความต้องการบริโภคเพิ่มในประเทศและส่งออกไปจีน
17 พฤษภาคม 2559
1,269
หวั่นชาวนาแห่ปลูกล้น พาณิชย์สอบราคาข้าวเหนียวแพงทุบสถิติ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวในขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากว่าผิดปกติหรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงถึงตันละ 13,000-15,000 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 13-15 บาท...
17 พฤษภาคม 2559
2,181
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด พบการทำลายของหนอนหัวดำกว่า 80% ของพื้นที่ปลูกมะพร้าว เบื้องต้นให้คำแนะนำในการตัดทางมะพร้าว แล้วนำมาเผาทำลาย วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 4:00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรีร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตร...
17 พฤษภาคม 2559
3,587
หลังพายุฤดูร้อนถล่มชาวโคราชจับอึ่งขาย สร้างรายได้อย่างงาม
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดพายุตลอดในระยะ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา อาคาร บ้านเรือน หลายๆจุดเกิดความเสียหาย แต่มีอีกหนึ่งอย่างดีมีรายได้ดีในช่วงนี่ก็คือการจับอึ่งมาขายโดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย 304 ต.หลุมเงิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...
17 พฤษภาคม 2559
3,341
ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
17 พฤษภาคม 2559
7,916
เร่งสแกนร้านปัจจัยการผลิตทั่วอีสานตอนบน
นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมวิชาการเกษตร ที่ประสงค์ให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม...
17 พฤษภาคม 2559
3,268
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องฝังไมโครชิฟในกระบือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
17 พฤษภาคม 2559
1,173