เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรกว่า 3 พันราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทั้ง 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรช่างพื้นฐาน...
08 ธันวาคม 2565
115
พิษภัยแล้งผลผลิตลิ้นจี่ลดฮวบ
พาณิชย์ เผยภัยแล้งทำผลผลิตลิ้นจี่ลดและคุณภาพด้อยลง แต่รสชาติยังดีและราคาพุ่ง หลังความต้องการบริโภคเพิ่มในประเทศและส่งออกไปจีน
17 พฤษภาคม 2559
1,240
หวั่นชาวนาแห่ปลูกล้น พาณิชย์สอบราคาข้าวเหนียวแพงทุบสถิติ
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวในขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากว่าผิดปกติหรือไม่ หลังจากได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงถึงตันละ 13,000-15,000 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 13-15 บาท...
17 พฤษภาคม 2559
2,163
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด
หนอนหัวดำมะพร้าวบุก จังหวัดตราด พบการทำลายของหนอนหัวดำกว่า 80% ของพื้นที่ปลูกมะพร้าว เบื้องต้นให้คำแนะนำในการตัดทางมะพร้าว แล้วนำมาเผาทำลาย วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 4:00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรีร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตร...
17 พฤษภาคม 2559
3,546
หลังพายุฤดูร้อนถล่มชาวโคราชจับอึ่งขาย สร้างรายได้อย่างงาม
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดพายุตลอดในระยะ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา อาคาร บ้านเรือน หลายๆจุดเกิดความเสียหาย แต่มีอีกหนึ่งอย่างดีมีรายได้ดีในช่วงนี่ก็คือการจับอึ่งมาขายโดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย 304 ต.หลุมเงิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา...
17 พฤษภาคม 2559
3,299
ยกระดับการเลี้ยงปลากัดสวยงาม เปิดตลาดธุรกิจใหม่
ปลากัดสวยงามเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีผู้สนใจเลี้ยงและสนใจธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม ได้พัฒนาสายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความแปลกใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเพิ่มมูลค่าในตลาดมากขึ้น
17 พฤษภาคม 2559
7,838
เร่งสแกนร้านปัจจัยการผลิตทั่วอีสานตอนบน
นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกรมวิชาการเกษตร ที่ประสงค์ให้เกษตรกรมีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม...
17 พฤษภาคม 2559
3,231
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องฝังไมโครชิฟในกระบือเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
17 พฤษภาคม 2559
1,151
ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดรอบ 2 ปี
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ราคาข้าวสารในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเพิ่มจาก 12,000 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 13,000 บาท/ตัน หรือปรับขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ส่งผลให้โรงสีต้องไล่ซื้อขาวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000...
16 พฤษภาคม 2559
2,444
ลาวแก้เกมพิษราคายางพาราหนุนปลูกกาแฟฟื้นภาคเกษตร
ย้อนกลับไปปลายปี 2555 รัฐบาล สปป.ลาว พยายามผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์การระหว่างประเทศ สนับสนุนให้เกษตรกรชาวลาวหันไปปลูกยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากราคายางในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น รวมถึงอุปสงค์จากจีนที่ต้องการนำเข้ายางพารามากขึ้นเช่นกัน...
16 พฤษภาคม 2559
1,865