เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือน โตพุ่ง 28% ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก...
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มิถุนายน 2565
71
ตลาดน้ำ ตำนานอร่อย 7-15 พ.ค. 59
7-15 พฤษภาคม 2559 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี อิ่มอร่อย...ช๊อปสนุกเพลิดเพลินตลาดน้ำ มโหฬารเต็มพื้นที่ ตระการตาการแสดง งานเดียวเที่ยวทั่ว ณ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 งานเดียวที่รวบรวมตลาดน้ำชั้นนำจากสถานที่ต่างๆ มาให้เลือกชิมเลือกช๊อป
29 เมษายน 2559
4,819
ไฟเขียวขายข้าวในสต็อกครั้งละล้านตัน
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้ระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล จำนวน 11.4 ล้านตัน โดยเริ่มประมูลตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครั้งละประมาณ 1 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี ประมาณ 200,000 ตัน...
28 เมษายน 2559
2,073
เกษตรทำได้...ไม่ตาย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี จัดตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทำได้ไม่ตาย วันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เพื่อหวังให้คนไทยได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมทั้งเปิดอบรมวิชาของแผ่นดิน...
28 เมษายน 2559
3,414
เกษตรกรบ้านยางขาคีม ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง สู้ภัยแล้ง
ช่วงของภัยแล้งที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออก และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย น้ำภายในเขื่อนหรือฝายเริ่มเหือดแห้งเลือนหายลงไปจนเข้าขั้นวิกฤต บางพื้นที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคและบริโภค...
28 เมษายน 2559
2,784
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะ ยื่นขอรับใบอนุญาติวันนี้-11 พ.ค.
27 เม.ย. 59 นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้ลงนามในประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ.2559 มาติดต่อสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง /...
28 เมษายน 2559
1,313
ภัยแล้งคุกคามชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลแม่ตื่นว่า ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น 13 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และ น้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ลำห้วยแม่ตื่นแห้งขอดมานานกว่า 2 เดือน
28 เมษายน 2559
1,172
เกษตรฯแจก10พันธุ์ข้าวพระราชทาน สร้างขวัญกำลังใจเกษตรกรพระราชพิธีแรกนาขวัญ
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์...
28 เมษายน 2559
3,506
ไทยเจรจาอินโดฯ ขอขยายช่วงเวลาส่งออกทุเรียนดันยอดเพิ่ม
ไทยเจรจาขยายช่วงเวลาส่งออกทุเรียนไปอินโดฯ เพิ่ม เหตุช่วงแรกปี 59 ส่งออกได้ในเดือน มิ.ย. เท่านั้น หวังขยายโอกาสทางการค้า สร้างรายได้เกษตรกร พร้อมวางแผนตลาดส่งออกปี 60 มองตลาดในประเทศสดใส นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เปิบถึงที่
27 เมษายน 2559
2,053
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อสุกร
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น จึงนิยมบริโภคหมูเนื้อแดงไม่ติดมันส่งผลให้ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกรพยายามหาวิธีการที่จะทำให้เนื้อหมูมีมันน้อยและเนื้อแดงมากขึ้น โดยการใช้สารเร่งเนื้อแดงและมีแนวโน้มจะใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากช่วงนี้เนื้อหมูมีราคาดี ทั้งนี้กรมปศุสัตว์...
27 เมษายน 2559
2,893