เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
นวัตกรรม ไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ในการขยายผลในแปลงมันสำปะหลังภาคตะวันออก
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เปิดเผยว่า ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 903,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ให้ผลผลิตรวม 3,119,927 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศ...
04 ธันวาคม 2565
115
กรมส่งเสริมจับมือสถาบันฯนิวเคลียร์ แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช ทำหมันแมลงวันทอง(แมลงวันผลไม้)
กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหมันในการควบคุมแมลงวันผลไม้
13 มิถุนายน 2559
3,786
พด.เปิดตัวแอพ LDD Soil Guide ช่วยแนะนำจัดการดิน-ปุ๋ยผ่านสมาร์ทโฟน
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ โฆษกกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือโมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย จำนวน 2 แอพพลิเคชั่น ได้แก่ LDD Soil Guide เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำเสนอแผนที่ดินข้อมูลดินสมบัติดิน พร้อมทั้งคำแนะนำในการจัดการดิน...
13 มิถุนายน 2559
2,713
ยกยโสธร เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการขยายผลการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ โดยนำ "ยโสธรโมเดล" ซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Model)...
13 มิถุนายน 2559
2,280
เจ้าของสวนหมอนทองออนไลน์ คาดปีนี้ทุเรียนราคาดี หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
เจ้าของสวนทุเรียนเกษตรอินทรีย์ "หมอนทองออนไลน์" ในจังหวัดยะลา เปิดเผยภัยแล้งปีนี้กระทบผลผลิตทุเรียน เชื่อราคาปรับสูงขึ้น ส่งผลดีกับเกษตรกร เตรียมเปิดให้จองต้นเดือนกรกฎาคมนี้
13 มิถุนายน 2559
2,438
กรมวิชาการเตือนสวนทุเรียนใต้ ระวังหนอนเจาะเมล็ดช่วงติดผลอ่อน
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือน ในช่วงฝนตกและมีสภาพอากาศร้อนชื้นระยะนี้ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ควรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน มักพบการเข้าทำลายในช่วงที่ทุเรียนติดผลอ่อน เกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนในระยะนี้ จะพบตัวเต็มวัยหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ...
13 มิถุนายน 2559
1,847
วิกฤตทะเลชุมพรพบปะการังฟอกขาวตายเกลื่อนหาด
ชุมพร - วิกฤตทะเลชุมพร ชาวประมงชายฝั่งพบปะการังฟอกขาวตายเกลื่อนริมหาดยาว 5 กิโลเมตร วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบ หวั่นกระทบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
10 มิถุนายน 2559
2,342
วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28
การประกวดที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงาน วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 28 วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
09 มิถุนายน 2559
3,104
ระวังโรคผลเน่า-ราดำ ลองกอง สละ และ สตรอเบอร์รี
เตือนเกษตรกรสวนผลไม้ ลองกอง สละ สตรอเบอร์รี่ ระวังโรคผลเน่าและโรคราดำ แนะแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง นำใบเป็นโรคทำลายนอกสวน
09 มิถุนายน 2559
2,504
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พลิกโฉมการเกษตร เน้นความเป็นเลิศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจโลก กฎ กติกาการค้าใหม่ที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามการเมือง ปัญหาภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งสิ้น
09 มิถุนายน 2559
18,756