เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมวิชาการเกษตร เตรียมความพร้อมให้เกษตรกร ต้อนรับการผลิตทุเรียนคุณภาพในปี 2566
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 ไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน มูลค่าเกือบแสนล้านบาท โดยมูลค่ารวมของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดแสนล้านบาท สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่หลังจาก วันที่ 6 กันยายน 2565 จีนอนุญาตให้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปยังจีนได้...
06 ตุลาคม 2565
110
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พลิกโฉมการเกษตร เน้นความเป็นเลิศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจโลก กฎ กติกาการค้าใหม่ที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามการเมือง ปัญหาภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งสิ้น
09 มิถุนายน 2559
18,538
มิลค์บอร์ด สั่งไล่เก็บนมโรงเรียนโผล่ขายกัมพูชา
"มิลค์บอร์ด" สั่ง สหกรณ์วังน้ำเย็นเก็บนมโรงเรียนกลับสหกรณ์ หลังมีวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา...
09 มิถุนายน 2559
2,626
เกษตรเมืองขอนแก่นเชิญร่วมอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง...
09 มิถุนายน 2559
3,209
ชาวนาเชียงรายเฮลั่น ฝนเทลงมาแก้ภัยแล้ง
ในช่วงหน้าร้อนปี 2559 ภัยแล้งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะถือเป็นอีก 1 ปี ที่รุนแรงอย่างมาก น้ำที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ทำให้การเกษตรหลายอย่างได้รับผลกระทบเสียหาย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าว ถือว่าได้รับความเสียหายอย่างมาก บางพื้นที่ต้องปล่อยให้ข้าวในนาแห้งตาย จนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น...
09 มิถุนายน 2559
1,951
อุบลฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว รองรับ AEC
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ทั้งกลุ่มผู้ผลิต แปรรูป กลุ่มผู้บริโภค งานวิชาการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต...
09 มิถุนายน 2559
4,807
ชาวนาที่อ่างทอง ไม่รอน้ำแม้เข้าหน้าฝน หันปลูกกล้วยหอมสร้างรายได้แทน
วันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เริ่มเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยน้ำในคลองชลประทานส่วนใหญ่ยังแห้งขอดคลองอยู่ ส่งผลให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวนาปีบางราย ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยขุดเจาะบ่อบาดาล...
08 มิถุนายน 2559
3,282
สสจ.เชียงราย เตือนรับประทานเห็ดอันตรายถึงตายได้
ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษ การนำมารับประทานควรใส่ใจและระมัดระวังทุกครั้ง โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างมาก อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย...
08 มิถุนายน 2559
2,568
วิกฤตภัยแล้งกระทบผู้ประกอบการรถสีข้าวเมืองน้ำดำรายได้หด
สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นยาวนานส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของผู้คนรอบด้าน ที่ จ.กาฬสินธุ์ นอกจากจะทำให้เกษตรกรและชาวประมงเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เสียโอกาสการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เป็นอย่างมากแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการรถสีข้าวเองก็ได้รับความเดือดร้อนมากเช่นกัน
08 มิถุนายน 2559
2,087
ฮ่องกงสั่งห้ามค้าสัตว์ปีกมีชีวิตชั่วคราว หลังตรวจพบเชื้อไวรัส H7N9
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้อ้างสำนักงานสุขอนามัยอาหารและสิ่งแวดล้อมของฮ่องกงว่า ฮ่องกงสั่งห้ามค้าสัตว์ปีกมีชีวิตเป็นการชั่วคราว หลังจากผลการสุ่มตรวจตลาดริมถนนพบเชื้อไวรัส H7N9 จากมูลสัตว์ปีก จนถึงขณะนี้ยังไม่พบต้นตอของเชื้อ...
07 มิถุนายน 2559
2,512