เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมข้าว ชูเทคนิค 4 ป. ดันมาตรการ "3 เพิ่ม 3 ลด" ยกระดับทำนาอย่างยั่งยืนและลดโลกร้อน
นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดงานสื่อมวลสัญจรและพิธีลงนามสัญญาเงินทุนสนับสนุน "เทคโนโลยีการทำนา และมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการทำนาที่ยั่งยืนและลดโลกร้อน" Thai Rice NAMA โดยมีนายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย...
26 พฤษภาคม 2565
14
เกษตรสารคาม แนะเกษตรกรชะลอการทำนาช่วงต้นฝน หวั่นปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เกษตรจังหวัดมหาสารคาม แนะเกษตรกรชะลอการทำนาช่วงต้นฝนออกไปก่อน หวั่นประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
24 พฤษภาคม 2559
1,583
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระดมสมองหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ช่วยเหลือภัยแล้ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ เร่งสำรวจและหาทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย และลิ้นจี่ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากภัยแล้ง
24 พฤษภาคม 2559
906
รัฐบาลแนะประชาชนและเกษตรกรกักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนเริ่มตก ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ
รัฐบาลแนะประชาชนและเกษตรกรกักตุนน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนเริ่มตก ลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ชี้แม้ฝนตกแล้วแต่อย่าชะล่าใจ ให้ระมัดระวังการเพาะปลูกใช้น้ำแต่พอดี เตือนบางพื้นที่รับมือพายุกระหน่ำ
24 พฤษภาคม 2559
1,657
ยกระดับฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองรายย่อย พัฒนาฐานป้อนโมเดิร์นเทรด-ร้านอาหารพรีเมียม
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรรายย่อย...
24 พฤษภาคม 2559
786
แล้งนี้หา ปลาน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติกินยาก ส่งผลราคาแพง
หน้าแล้งปีนี้ทำให้ปลาน้ำจืดที่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่อนข้างหากินยาก หรือแทบไม่มีกิน เนื่องจากน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำในคลองธรรมชาติส่วนใหญ่จะแห้ง ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้เข้าขั้นวิกฤต เริ่มทำให้ปลาสูญพันธุ์ สูญหายไปกับความแห้งแล้ง ส่งผลทำให้ปลาน้ำจืดมีราคาแพงมาก...
24 พฤษภาคม 2559
981
ฝนตกหนักชาวนาแห่เก็บเห็ดขายหารายได้เสริมรอฤดูก่อนทำนา
เหตุพายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นไม้ใบหญ้ามีความอุดมสมบรูณ์ พืชพรรณต่างๆออกดอก อีกทั้งทำให้สภาพอากาศชื้น เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดที่เกิดตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ชาวนาต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ต่างพากันเข้าป่าไปเก็บเห็ดมาขายตามตลาด...
23 พฤษภาคม 2559
3,545
พลิกวิกฤติแล้ง ชาวนาหันทำนากบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม ในช่วงระหว่างเดือน ก.พ.- พ.ค.ของทุกปี แม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาจากภาวะภัยแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรนาปรัง หรือปลูกพืชการเกษตรหน้าแล้งได้ แต่ชาวบ้านหนองแต้ และชาวบ้านนาขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม พลิกวิกฤติเป็นโอกาสนำอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำนากบ...
23 พฤษภาคม 2559
1,856
ดันชาวนาลุ่มเจ้าพระยาเปลี่ยนอาชีพ นำร่องชัยนาท-กรุงเก่าปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสู้วิกฤติภัยแล้ง นำร่องพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท และ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา...
23 พฤษภาคม 2559
2,599
ชาวนาพิจิตรเริ่มปลูกข้าวแล้ว
นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา พิจิตร มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภัยแล้งเริ่มบรรเทาลง แหล่งน้ำสาธารณะเริ่มมีน้ำกักเก็บ ส่งผลให้ชาวนาเริ่มลงมือไถคราดเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูนาปีกันแล้ว
23 พฤษภาคม 2559
2,734