เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
นวัตกรรม ไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ 45-50 แรงม้า ในการขยายผลในแปลงมันสำปะหลังภาคตะวันออก
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เปิดเผยว่า ในภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 903,334 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ โดยมีการปลูกในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง ให้ผลผลิตรวม 3,119,927 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.76 ของผลผลิตมันสำปะหลังทั้งประเทศ...
04 ธันวาคม 2565
84
เกษตรฯ จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดมหกรรมตลาดเกษตรกร โชว์สินค้าเกษตรเกรด Premium จาก 26...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เตรียมจัดงาน "มหกรรมตลาดเกษตรกร" ภายใต้แนวคิด "ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมตลาดเพื่อผู้บริโภค" ติดอาวุธทางปัญญาเสริมองค์ความรู้ด้าน "การจัดการ" และ "การตลาด" สู่เกษตรกร คัดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยมโชว์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ? 2 กรกฎาคม...
24 มิถุนายน 2559
1,054
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ 2.57 % ข้าวเปลือกเจ้า-ยางพารา-หมู-ไข่ไก่ ขยับถ้วนหน้า
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้น 2.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร และไข่ไก่...
24 มิถุนายน 2559
2,119
แจกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีแก่ชาวนา
ที่ศาลาประชาคมบ้านซับก้านเหลือง ต.ตรบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวรวุธ บุญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สืบอนันต์ เกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกันนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านการคัดเลือกอย่างดีจากกรมการข้าว จำนวน 4,125...
23 มิถุนายน 2559
2,494
PGPR...ปุ๋ยรากข้าว
ถึงฤดูทำนา ซื้อหาปุ๋ย ขอแนะนำ ปุ๋ยชีวภาพตัวใหม่ สำหรับนาข้าวโดยเฉพาะ ที่นักวิจัยกรมวิชาการเกษตรต้องใช้เวลาศึกษาวิจัยนานถึง 16 ปี
23 มิถุนายน 2559
3,875
บุกจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 2 แห่ง ที่นนทบุรี ป้องกันเชื้อโรคระบาดสู่คน
กรมปศุสัตว์ผนึกกำลังทหาร ตร. กว่า 100 นาย บุกตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 2 แห่ง ที่นนทบุรี พร้อมปูพรมบุกตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ ป้องกันการเกิดเชื้อจากสัตว์สู่คน
23 มิถุนายน 2559
2,178
ครม.งัด4มาตรการช่วยชาวนา
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559-2560 ผ่าน ระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังจากที่เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 45,589.38 ล้านบาท...
22 มิถุนายน 2559
3,185
กรมชลประทานแสดงนวัตรกรรมใหม่ โชว์เครื่องเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน นวัตกรรมเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีประชาชน และเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในริมคลอง และในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อเรียนรู้กลไกการทำงานของเครื่องเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก ในการใช้กำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง...
22 มิถุนายน 2559
1,607
เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี แนะเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
จังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรมากถึง 4.5 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนและมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ส่วนใหญ่เกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ตกต่ำ เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ...
22 มิถุนายน 2559
1,748
เร่งแก้ศัตรูมะพร้าวก่อนลามพืชอื่น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ วอนทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาแมลงดำหนามมะพร้าวพื้นที่ชลบุรี ก่อนลุกลามพืชเศรษฐกิจตัวอื่น
22 มิถุนายน 2559
1,763