เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมการข้าว ชวนชาวนามาร่วมเป็น "ชาวนาอาสา" จับมือยกระดับศักยภาพชาวนา
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว ซึ่งชาวนาอาสา เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำเกษตรกร เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตข้าว...
26 มกราคม 2566
129
ก.พาณิชย์หารือสมาคมมันสำปะหลังตั้งรับปัญหาราคามันตกต่ำแต่ต้นมือ
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้สมาคมการค้าที่เกี่ยวกับมันสำปะหลัง ไปจัดทำแผนช่วยเหลือและรับซื้อผลผลิตหัวมันสำปะหลังในฤดูกาลผลิตปี 2559/60 และแผนผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมันสำปะหลัง ในวันที่ 20 กันยายน 2559...
19 กันยายน 2559
1,054
ก.พาณิชย์เตรียมเสนอครม.ตั้งรับปริมาณข้าวฤดูการหวั่นราคาดิ่ง
ผลผลิตฤดูกาลใหม่จ่อทะลักเกิน 23.55 ล้านตันข้าวเปลือก เตรียมชงครม.ดูดซับส่วนเกิน ด้วยวิธี ?จำนำยุ้งฉาง? จ่ายทันที 1,000 บาทต่อตันสำหรับการเก็บเข้ายุ้ง ส่วนอีก 500 บาทจ่ายเมื่อมีการขายออกแล้ว แถมเพิ่มชดเชยอัตราดอกเบี้ยเป็น 4% ให้โรงสี
19 กันยายน 2559
2,046
เพิ่มมูลค่าสวนเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เกษตรกรสงขลาต่อยอดการทำเกษตรแบบผสมผสานให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับความสนใจทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง เป็นการคิดนอกกรอบสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ นอกเหนือจากขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว
19 กันยายน 2559
2,646
เดินหน้าขยายผลยโสธรโมเดล ต้นแบบเกษตรอินทรีย์รองรับสินค้าปลอดภัย
นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ให้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกษ. เกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล...
16 กันยายน 2559
1,257
13 ชาติรุกฟ้อง WTO ลุยประมง
สหรัฐจับมือ 12 ประเทศ ฟ้องดับเบิ้ลยูทีโอห้ามอุดหนุนธุรกิจประมง พุ่งเป้าประเทศทำประมงขนาดใหญ่ จับปลาผิดกฎหมาย
16 กันยายน 2559
2,873
ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ แนะ ให้ยกระดับข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว เป็นข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว
วันนี้ (15 ก.ย. 59) นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามโครงการแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/2560 ของรัฐบาล ว่า การผลิตข้าวพื้นที่ภาคใต้ อาจจะมีผลผลิตไม่ต่อเนื่องจากการทำนา น้อยรอบ...
16 กันยายน 2559
2,410
กรมปศุสัตว์ย้ำควบคุมเนื้อหมูให้ปลอดภัยจากยาสัตว์ตกค้าง แนะผู้บริโภคเลือกซื้อหมูมาตรฐาน
กรมปศุสัตว์ ยืนยันมีมาตรฐานตรวจสอบและควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการใช้ยาสัตว์ของเกษตรกรตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด มุ่งสร้างความปลอดภัยในอาหารและความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์แก่ผู้บริโภค แนะผู้เลือกซื้อเนื้อหมูจากฟาร์มมาตรฐานหรือร้านที่ได้รับรอง "ปศุสัตว์OK"
15 กันยายน 2559
1,960
นายกสั่งเบรกขายข้าวในสต๊อกรัฐบาล หวั่นราคาฤดูกาลใหม่วูบ
"บิ๊กตู่" สั่งระงับระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล หวั่นกระทบราคาข้าวฤดูกาลใหม่ "วิบูลย์ลักษณ์" ยอมรับเศรษฐกิจโลกซบ ทำความต้องการข้าวในตลาดทรุด ฉุดราคาข้าวร่วง
15 กันยายน 2559
3,291
อคส. ยัน บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ป้อง จนท.รัฐ ระบาย ข้าว มัน ข้าวโพด
อคส. ยัน "บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐ ระบายข้าว มัน ข้าวโพด ในสต็อกได้คล่องตัว รวดเร็วมากขึ้น เผย ฟ้องดำเนินคดีทุจริตมันแล้ว 108 คดี หลังพบสินค้าล่องหน ทำรัฐเสียหายกว่า 4 พันล้านบาท
15 กันยายน 2559
2,045