เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรวันนี้ (19 ตุลาคม 2563)
ราคาสินค้ามาแล้วจ้าาา ช่วงนี้ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ปรับลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 76 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ คนงดบริโภคเนื้อสัตว์ แต่คาดว่าหลังจากจบเทศกาลกินเจแล้ว ราคาจะปรับเข้าสู่ภาวะปกติค่าา ส่วนยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 57.75 บาท...
19 ตุลาคม 2563
24
ปศุสัตว์เชียงรายนำร่องผลิตกระบือคุณภาพในเขตเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน พบว่าจำนวนกระบือได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรของกระบือลดลง คือพื้นที่ไม่พอเลี้ยง อาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรขาดความรู้ในการเลี้ยงกระบือตามหลักวิชาการ ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อกระบือของกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศมีมากยิ่งขึ้น...
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,692
พาณิชย์ ปั้นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิด 10 แห่งปีนี้ นำร่องหมู่บ้านประมง กาแฟ ปศุสัตว์...
พาณิชย์ เดินหน้าปั้น หมู่บ้านทำมาค้าขาย ตั้งเป้าเปิดให้ได้ 10 แห่งในปีนี้ หลังได้งบกลางปี 55 ล้านบาท นำร่องทำเปิดหมู่บ้านประมง ปศุสัตว์ กาแฟ หมู ไก่ หัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ พร้อมดึงหอการค้าไทยเข้ามาร่วมผลักดัน
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,012
ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (23 ก.พ.) มีมติเห็นชอบแผนแก้ปัญหาภัยแล้งผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินรองรับปัญหาภัยแล้ง วงเงิน 6,000 ล้านบาท
24 กุมภาพันธ์ 2559
1,173
อุตสาหกรรม จ.สุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปไหมอย่างยั่งยืน...
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล และกิจกรรมรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไหมอย่างยังยืน ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ไหม ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลในยุค AEC เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ...
24 กุมภาพันธ์ 2559
2,465
แนะเกษตรกรปลูกนาปีปลาย พ.ค. เกษตรย้ำไม่ประมาทเตรียมรับมือภัยแล้งลากยาว
23 กุมภาพันธ์ 2559
639
ข้าวหอมปทุมธานีภาคใต้ราคาดี ข้าวพันธุ์พื้นเมืองราคาต่ำลง
นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า การซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงแรกมีราคาที่น่าพอใจยิ่ง โดยเฉพาะข้าวหอมปทุมธานี ราคาอยู่ที่ ตันละ 7,300 - 8,300 บาท หากข้าวตากแห้งราคาตันละ 10,000 ?13,000 บาท ส่วนข้าวพื้นเมือง เช่น ข้าวเฉี้ยง อยู่ที่ราคาตันละ 8,150 - 8,300 บาท...
23 กุมภาพันธ์ 2559
1,323
กยท.เตือนชาวสวนยางเร่งแจ้งใช้สิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือภายใน 29 ก.พ.
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและหลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการจ่ายเงินตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ...
23 กุมภาพันธ์ 2559
1,225
รอยล เตือนน้ำเค็มรุกน้ำจืดจี้กรมชลฯหาแผนสำรองป้องกัน
23 กุมภาพันธ์ 2559
550
ระดมถกเนื้อหา พรบ. ปาล์มน้ำมัน สศก. ลุยเปิดเวทีหารือผู้เทนเกษตรกรหาข้อยุติปมเห็นต่าง
23 กุมภาพันธ์ 2559
661
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×