เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กลับมาอีกครั้ง! งาน "ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9"
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอเชิญชวนผู้ที่มีภูมิลำเนาอาศัยโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในเขตลาดกระบัง และ จ.สมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจมองหางานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9" (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2024)
12 มิถุนายน 2567
56
กยท.เตรียมประมูลยาง 1 แสนตัน
แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้พาเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ยางลูกขุน) และยางแท่ง STR 20 ไปดูปริมาณยาง 9 หมื่นตันเศษและคุณภาพยางในโกดังหลายแห่งที่ภาคตะวันออกวันที่ 6-10 ม.ค.นี้
09 มกราคม 2560
3,055
หวั่นผิดเงื่อนไขดับบลิวทีโอ ออสเตรเลียเกาะติดนำเข้าข้าวสาลีไทย
"พาณิชย์" เผยทูตออสเตรเลียกังวล มติ ครม.ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 1 ต่อ 3 ส่อผิดเงื่อนไของค์การการค้าโลก และกีดกันการค้า หวั่นประเทศอื่นๆ หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในเวทีต่างๆ ขณะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจงใช้เป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้น
09 มกราคม 2560
2,560
ออสซี่ห้ามนำเข้ากุ้งสดหวั่นโรคระบาด
น.ส.อุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ออสเตรเลียได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ระงับการนำเข้ากุ้งสดจากทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลเรื่องโรคกุ้งตัวแดงดวงขาวที่กำลังระบาดอยู่ทั่วอาเซียนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม...
09 มกราคม 2560
2,246
ชาวสวนยางพิษณุโลกปลื้ม รวมกลุ่มสมาชิกขายได้ราคาดี
นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกตลาดรับซื้อยางพาราผ่านสถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อผลผลิตยางพารา เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านราคา
06 มกราคม 2560
5,116
บัวแก้วยันอาหารกระป๋องไทยคุณภาพได้มาตรฐาน สั่งสอท.-สกญ.ดำเนินการคนปล่อยข่าวเท็จ
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสื่อต่างประเทศบางสำนักได้รายงานว่า ทางการไทยได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามบริโภคอาหารกระป๋อง โดยเฉพาะผลไม้กระป๋องที่ผลิตในประเทศไทยเนื่องจากมีการปนเปื้อนเชื้อเอชไอวีนั้น...
06 มกราคม 2560
1,188
พาณิชย์ชงแผนจัดการข้าว ปี60/61 รอนบข.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า ปรับใหม่ผลิตและทำตลาดครบวงจร...
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดำเนินการทำแผนบริหารจัดการข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61 โดยจะนำรายละเอียดของแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ประมาณต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งแผนจะแตกต่างจากปี...
06 มกราคม 2560
3,802
ปศุสัตว์เฮ ลั่นรับปีไก่กระต๊าก สิงคโปร์ไฟเขียวรับซื้อไก่สด
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานอาหาร เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ในการประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมอีก 20 โรงงาน...
06 มกราคม 2560
2,516
12ชาวนาสระแก้วเช่านาในกัมพูชาปลูกข้าว สุดท้ายถูกห้ามนำข้าวเปลือกเข้าเขตไทย เหตุเป็นข้อห้ามตามกม.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2560 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวนา จำนวน 12 ราย ที่เข้าไปเช่าพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ปลูกข้าวและขอนำเข้าในราชอาณาจักรไทย และในที่ประชุม...
05 มกราคม 2560
3,595
อนุมัตินำเข้าถั่วเหลืองไม่อั้น เพิ่มราคารับซื้อ 2 บาทต่อ กก.
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) คราวละ 3 ปี (ปี 2560-2562) ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีนำเข้า 0% โดยมีการบริหารนำเข้าปีต่อปี และให้เปิดตลาดเสรีนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง...
05 มกราคม 2560
2,517