เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะปลูกถั่วเหลือง พืชหลังนา-กำไรงาม
สศท.5 แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนาอายุสั้น ให้ผลผลิตสูง ราคาดี และช่วยบำรุงดิน
02 ธันวาคม 2563
30
วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28
การประกวดที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงาน วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 28 วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
09 มิถุนายน 2559
2,452
ระวังโรคผลเน่า-ราดำ ลองกอง สละ และ สตรอเบอร์รี
เตือนเกษตรกรสวนผลไม้ ลองกอง สละ สตรอเบอร์รี่ ระวังโรคผลเน่าและโรคราดำ แนะแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง นำใบเป็นโรคทำลายนอกสวน
09 มิถุนายน 2559
2,108
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พลิกโฉมการเกษตร เน้นความเป็นเลิศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจโลก กฎ กติกาการค้าใหม่ที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามการเมือง ปัญหาภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งสิ้น
09 มิถุนายน 2559
14,606
มิลค์บอร์ด สั่งไล่เก็บนมโรงเรียนโผล่ขายกัมพูชา
"มิลค์บอร์ด" สั่ง สหกรณ์วังน้ำเย็นเก็บนมโรงเรียนกลับสหกรณ์ หลังมีวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา...
09 มิถุนายน 2559
1,889
เกษตรเมืองขอนแก่นเชิญร่วมอบรมเพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้เกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 เพื่อยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง...
09 มิถุนายน 2559
1,754
ชาวนาเชียงรายเฮลั่น ฝนเทลงมาแก้ภัยแล้ง
ในช่วงหน้าร้อนปี 2559 ภัยแล้งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะถือเป็นอีก 1 ปี ที่รุนแรงอย่างมาก น้ำที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ทำให้การเกษตรหลายอย่างได้รับผลกระทบเสียหาย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าว ถือว่าได้รับความเสียหายอย่างมาก บางพื้นที่ต้องปล่อยให้ข้าวในนาแห้งตาย จนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น...
09 มิถุนายน 2559
708
อุบลฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว รองรับ AEC
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ข้าวอินทรีย์) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด ทั้งกลุ่มผู้ผลิต แปรรูป กลุ่มผู้บริโภค งานวิชาการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต...
09 มิถุนายน 2559
3,207
ชาวนาที่อ่างทอง ไม่รอน้ำแม้เข้าหน้าฝน หันปลูกกล้วยหอมสร้างรายได้แทน
วันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้เริ่มเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณของน้ำฝนที่ตกลงมานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยน้ำในคลองชลประทานส่วนใหญ่ยังแห้งขอดคลองอยู่ ส่งผลให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวนาปีบางราย ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยขุดเจาะบ่อบาดาล...
08 มิถุนายน 2559
1,692
สสจ.เชียงราย เตือนรับประทานเห็ดอันตรายถึงตายได้
ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่มีพิษ การนำมารับประทานควรใส่ใจและระมัดระวังทุกครั้ง โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างมาก อย่างเช่น จังหวัดเชียงราย...
08 มิถุนายน 2559
2,150
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×