เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผลผู้ชนะ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด...
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผลผู้ชนะ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
08 ธันวาคม 2566
122
หนุนยุวเกษตรกรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยกระบอกไม้ไผ่
นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ตระหนักและห่วงกังวลถึงปัญหาแรงงานภาคการเกษตรและผู้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้น
21 มีนาคม 2560
3,618
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560
สำรวจสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
20 มีนาคม 2560
2,044
พณ.เตรียมของบรัฐ 400 ล้าน ผุดตลาดกลางข้าวสารปริมณฑลแห่งแรก
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่จัดตั้ง ตลาดกลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายข้าวสาร นำร่องพื้นที่ในปริมณฑล อาทิ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดต่อยอด ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต พื้นที่บริเวณโรงงานข้าวมาบุญครอง...
20 มีนาคม 2560
4,354
องค์การคลังสินค้า แจงเงื่อนไขคุมย้ายข้าวเสื่อม ก่อนประมูล 23 มี.ค.นี้
อคส. แจงเงื่อนไขควบคุมขนย้ายข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ก่อนเปิดประมูล 23 มี.ค.นี้ 3.66 ล้านตัน ป้องกันรั่วไหลสู่การบริโภคของคน ลั่น เซอร์เวเยอร์ ค้านขายข้าวลอตนี้ อย่าคิดขัดขวางการทำงานของรัฐ ระบุ ถ้าเชื่อข้าวไม่เสื่อมจริง เหตุใดไม่ร้องตั้งแต่ตรวจสอบครั้งแรก
20 มีนาคม 2560
3,635
ส่งออกไก่ดันยอดใช้อาหารสัตว์พุ่ง เอกชนร้องรัฐปลดล็อกแก้นำเข้าข้าวสาลีอัตรา 2:2
โรงงานอาหารสัตว์จี้พาณิชย์แก้ปมชอร์ตซัพพลายวัตถุดิบ เหตุส่งออกไก่เพิ่ม แนะ "ผ่อนผัน" มาตรการจัดระเบียบนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1 เป็น 2 ต่อ 2 เพิ่มสัดส่วนนำเข้าข้าวสาลีเป็น 2.2 ล้านตัน-แก้ประกาศฯ เปิดเสรีนำเข้าข้าวโพดเพื่อนบ้านตามความตกลงอาเซียน ขู่หากไม่แก้ไข...
20 มีนาคม 2560
2,315
งัดกฎหมายฟันสวนมะพร้าวรกร้างก่อ หนอนหัวดำ-โรคแมลง
หนอนหัวดำและแมลงดำหนามระบาดหนักช่วงฤดูร้อน ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเดียวมะพร้าวถูกทำลาย 6 หมื่นกว่าไร่ ชี้ยังแก้ไม่ตกจากเหตุฉีดยาฆ่าไม่พร้อมกันและมีการปล่อยสวนให้รกร้างสะสมโรค แมลง "ฉัตรชัย" เตรียมเสนอ ครม.ของบปราบ พร้อมใช้กฎหมายกักกินพืช ดัดหลังเจ้าของสวนที่ปล่อยปละละเลยแก้ปัญหาถาวร
20 มีนาคม 2560
2,929
นมวัวแดง ลุ้นขึ้นชั้น แบรนด์แห่งชาติ
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (นมวัวแดง) ให้ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติและเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่ในใจของคนไทย (Top Of Mind) ภายใน 5 ปี...
20 มีนาคม 2560
3,536
เพลี้ยอ่อน-หนอนใยผักระบาด เตือนผู้ปลูกคะน้าเฝ้าระวัง-กรมวิชาการฯแนะวิธีปราบ
กรมวิชาการเกษตรประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกคะน้า เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อนและหนอนใยผัก สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเพลี้ยอ่อนเมื่อเพิ่มจำนวนมากขึ้น พืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกทำลายจะมีสีเหลือง หากพบให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอลอัตรา 20 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคาร์บาริล 85%...
17 มีนาคม 2560
2,391
ปศุสัตว์เข้มชายแดน สั่งเฝ้าระวังสัตว์ปีก สกัดหวัดนกเข้าไทย
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และในระยะนี้สภาพอากาศประเทศไทยมีความแปรปรวน กรมปศุสัตว์ จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด
17 มีนาคม 2560
2,185