เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะเกษตรกรรับมือไรแดงแอฟริกัน
กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรสวนส้มเขียวหวาน เฝ้าระวังไรแดงแอฟริกันระบาดในช่วงอากาศแห้ง และหนาว ในระยะส้มเขียวหวานติดผล จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง อยู่ที่บริเวณหน้าใบหรือด้านบนใบ กรณีที่มีการระบาดรุนแรง อาจพบการทำลายของไรแดงที่บริเวณหลังใบ และที่ผลส้มเขียวหวาน...
16 ธันวาคม 2562
65
เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรในระหว่างเดือนสิงหาคมนี้ไม่ควรหว่านปุ๋ยยูเรีย
ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนมากเข้าใจว่าการหว่านปุ๋ยนั้นจะทำให้ข้าวสวย แตกกอได้ดี แต่ความจริงแล้ว การหว่านปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่ในช่วงแรกนั้นทำให้ข้าวเขียวสวย แต่ประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมา จะทำให้ต้นข้าวเหลือง และเป็นโรคใบไหม้ในที่สุด ส่งผลกระทบระยะยาวกับต้นข้าว...
24 สิงหาคม 2558
1,207
เถ้าชีวมวล ของเหลือทรงคุณค่าฟื้นดินเพื่อการเกษตร
24 สิงหาคม 2558
1,267
ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล (ศชก.) ชูแอพพลิเคชั่น Kaset Center ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานในการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเกษตรกร...
24 สิงหาคม 2558
1,525
ราคาพุ่ง คุณภาพเยี่ยม ปีทองของเกษตรกรชาวสวนลำไย
24 สิงหาคม 2558
555
จ.อุบลฯ มอบพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรฯ ปี 2558
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมมอบพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
24 สิงหาคม 2558
2,263
สสส.เปิดตัวตลาดผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
24 สิงหาคม 2558
930
สศอ.แนะอุตฯกุ้งไทยไปเพื่อนบ้าน ขยายพื้นที่ลงทุนหนีต้นทุนแพง
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูปไทยในอนาคตนั้น สศอ.ได้เสนอแนะให้ภาคเอกชนขยายฐานการผลิตกุ้งไปยังประเทศในอาเซียนที่มี ศักยภาพเรื่องพื้นที่เพาะเลี้ยง เพราะจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) ในประเทศเหล่านั้น...
24 สิงหาคม 2558
1,067
ยืดลำไยสด 4 เดือน ไม่ง้อสารซัลเฟอร์ฯ
24 สิงหาคม 2558
865
หมามุ่ย ขุมทรัพย์พลังเพศชาย ความหวังใหม่รักษา พาร์กินสัน
24 สิงหาคม 2558
791
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×