เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ กวก. เชียงใหม่ 7 ให้ผลผลิตสูง ตอบโจทย์โดนใจเกษตรกร
กรมวิชาการเกษตร เร่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสานนโยบายรัฐบาลเพิ่มผลผลิตในประเทศให้สอดรับความต้องการบริโภค พร้อมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จับถั่วเหลืองพันธุ์ฝักดกผสมพันธุ์ให้ผลผลิตสูง ได้ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ "กวก. เชียงใหม่ 7" ลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 304 กิโลกรัม/ไร่ ...
18 สิงหาคม 2565
162
อสค.เพิ่มกำลังผลิตนมวัวแดง ติดตั้งเครื่อง ไฮสปีด เพิ่มศักยภาพรองรับน้ำนมดิบเกษตรกร
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้เริ่มเดินเครื่องบรรจุนม ยูเอชที แบบไฮสปีด (High Speed) ที่ติดตั้งใหม่ในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2 แห่ง แล้ว คือ โรงงานนม อ.ส.ค.ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 เครื่อง...
23 กุมภาพันธ์ 2560
2,328
ผลไม้ภาคตะวันออกผลผลิตเพิ่ม2แสนตัน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 บูรณาการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพรอบที่ 2 พบปี 2560 ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นทุกชนิด ผลผลิตรวม 771,112 ตัน เพิ่ม 37% ระบุปลายกุมภาพันธ์นี้พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อีกครั้ง...
23 กุมภาพันธ์ 2560
2,874
ต้นแล้งแห้งแล้ว แม่มูลบุรีรัมย์สันดอนโผล่ งดทำนาปรัง 3 ปีซ้อน วอนรัฐสร้างเขื่อนยาง
บุรีรัมย์ - เพิ่งต้นแล้งแห้งแล้ว! แม่น้ำมูล บุรีรัมย์สันดอนทรายโผล่ เกษตรกร 10 หมู่บ้าน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ริมน้ำมูลต้องงดสูบน้ำทำนาปรังตามประกาศของ อบต. เพื่อสำรองน้ำไว้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรเผยไม่ได้ทำนาปรังต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว...
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,945
นิวซีแลนด์ไฟเขียวนำเข้าเป็ดจากไทยแล้ว-คาดส่งได้ล็อตแรกมี.ค.นี้
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง มกอช.ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย...
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,857
เกษตรพังงาเตือนชาวสวนยางหยุดกรีดเสี่ยงเกิดโรค
เกษตรจังหวัดพังงา เตือนชาวสวนยางควรหยุดกรีด เหตุเสี่ยงเกิดโรคหน้ายางแห้ง - ต้นตาย แม้ราคาจะขยับขึ้นต่อเนื่อง
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,317
สมาคมกาแฟคาดตลาดปี 60 โต20%
นายอภิชา แย้มเกษร นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจกาแฟในปี 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ 15,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็นกาแฟทั่วไป 90% และกาแฟพิเศษ 10%
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,241
อธิบดีกรมประมงมั่นใจไทยจะส่งกุ้งไปสหรัฐฯ ได้ตามเดิมเร็วๆ นี้
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวกุ้งไทยถูกสหรัฐอเมริกาปฏิเสธการนำเข้าในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง 5 รายการ หลังจากตรวจพบสารไนโตรฟูรานปนเปื้อน ว่า กรมประมงไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มีการตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริง
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,767
มกอช.เร่งจัดมาตรฐาน นำร่องกลุ่มข้าวสี
ทั้งๆที่ข้าวสีได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่ชาวนากลับประสบปัญหาขายได้ราคาต่ำลง สาเหตุมาจากมาตรฐานสายพันธุ์ และคุณภาพสีของเมล็ดข้าวไม่สม่ำเสมอ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน และราคารับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
22 กุมภาพันธ์ 2560
3,971
ลพบุรีแล้งกระทบ8หมู่บ้านนาข้าวกว่า1หมื่นไร่
จ.ลพบุรี ภัยแล้งเริ่มกระทบชาวนา 8 หมู่บ้านนาข้าวกว่า 1 หมื่นไร่ ได้รับผลกระทบ หลังขาดน้ำมากว่า 2 อาทิตย์
22 กุมภาพันธ์ 2560
1,908