เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมหม่อนไหมเร่งส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มุ่งเพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมมากขึ้น
กรมหม่อนไหมเดินหน้าส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สนับสนุนทายาทหม่อนไหมและเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ดึงเกษตรกรรายเดิมและผู้สนใจเข้าสู่อาชีพด้านหม่อนไหมมากขึ้น ใช้นโยบายตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพิ่มรายได้เกษตรกร แก้ปัญหาเกษตรกรลดลง...
25 มีนาคม 2566
75
จับตาปริมาณผลไม้ตะวันออกลด
จับตาปริมาณผลไม้ตะวันออกลด สศก.แจงสภาพอากาศแปรปรวน คาดแนวโน้มวูบถึงกว่าร้อยละ18
17 เมษายน 2561
1,203
เพาะกระเบนโมโตโรในบ่อปูนขายนักนิยมปลาสวยงามรายได้ดี
อ่างทอง * ชาวประมงเลี้ยงปลาในกระชังหันมาเลี้ยงปลากระเบนโมโตโรในบ่อปูน เพาะลูกปลาขายส่งให้นักเลี้ยงปลาสวยงามคู่ละ 500-1,000 บาท มีลูกค้าเดินทางมารับซื้อถึงที่บ้าน สร้างรายได้เสริมอย่างงาม
12 เมษายน 2561
6,222
ชาวนาเตรียมพร้อมซื้อกรมธรรม์ ครม.ไฟเขียวประกันภัยข้าวนาปี 61
ครม.ไฟเขียว โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 61 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ให้ ธ.ก.ส.ขายกรมธรรม์ รับ-โอนค่าเบี้ยประกัน-ค่าสินไหม ผ่านบริการพร้อมเพย์...
12 เมษายน 2561
3,188
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจับมือสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน...
สหกรณ์ร้อยเอ็ดจับมือสหกรณ์ลำพูน ร่วมกันเชื่อมโยงกระจายสินค้า ขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกันผ่านกลไกสหกรณ์ โดยลำพูนพร้อมนำลำไยมาทำตลาดในภาคอีสาน ส่วนร้อยเอ็ด เล็งหาช่องนำข้าวหอมมะลิเกรดพรี่เมียมไปทำตลาดในภาคเหนือ
11 เมษายน 2561
1,616
ห้ามนำเข้า-เลี้ยงปลา3สายพันธุ์ หมอสีคางดำ-หมอมายัน-หมอบัตเตอร์/ฝ่าฝืนปรับหนักหลักล้าน
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์ ที่มีการนำเข้ามาจากถิ่นอื่นโดยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา บางชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ทำให้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดี...
11 เมษายน 2561
1,708
มติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง
มติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 61 - 63 ภายใต้ WTO ปริมาณ 230,559 ตัน
11 เมษายน 2561
1,578
กรมปศุสัตว์ติดตามการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำต่อเนื่อง คาดกลางเดือนนี้ราคาไข่จะปรับขึ้น
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำต่อเนื่อง เพราะปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด ต้องการให้กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบ ลดจำนวนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ ปลดแม่ไก่ยืนกรงของบริษัทรายใหญ่...
11 เมษายน 2561
1,821
กรมวิทย์ฯ นำเทคโนโลยีดัน OTOP เพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้เพิ่ม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ OTOP ตั้งเป้า 2 ปี 60,000 ราย ช่วยชาวบ้านเพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่ม
11 เมษายน 2561
1,833
เปิดผลวิจัยทุเรียน3สายพันธุ์ใหม่ เทียบชั้นหมอนทอง-หมดห่วงผลผลิตล้นตลาด
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่ คือ หมอนทอง กระดุม ชะนี และก้านยาว ปัญหาทุเรียนในอดีตพบว่า บางปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน...
10 เมษายน 2561
3,029