เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด
ใสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มังคุด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมังคุด
27 กุมภาพันธ์ 2567
127
เตือนภัย! มอดเจาะผลกาแฟในกาแฟ
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "กาแฟ" เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟ ศัตรูตัวร้ายของกาแฟ
19 กันยายน 2566
503
รักบ้านเกิด ผนึกภาครัฐ-เอกชน จัด Academy ดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy ผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้...
14 กันยายน 2566
823
เตือนภัย! โรคดอกเน่าในดาวเรือง
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "โรคดอกเน่า" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "ดาวเรือง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองเฝ้าระวังกัน
12 กันยายน 2566
1,058
กรมวิชาการเกษตรส่ง "เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน" คว้ารางวัลเลิศรัฐจาก...
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งผลงานเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ" ของสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ...
11 กันยายน 2566
528
เตือนภัย! โรคเน่าเละในคะน้า
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "โรคเน่าเละ" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "คะน้า" ให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองเฝ้าระวังกัน
05 กันยายน 2566
1,141
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน...
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
31 สิงหาคม 2566
937
เตือนภัย! ระวัง โรคเน่าเละในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลีผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักฮ่องเต้ ผักหางหงษ์ ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น ในทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคเน่าเละ
29 สิงหาคม 2566
1,464
เตือนภัย! โรคแคงเกอร์ในมะนาว
ในสภาพอากาศที่มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เฝ้าระวังโรค "แคงเกอร์" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "มะนาว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกลองกองเฝ้าระวังกัน
22 สิงหาคม 2566
2,073
กูรู ชี้เทรนด์เกษตร นำ Big DATA ผนึก AI เพิ่มประสิทธิผล
คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายให้เครือข่ายเกษตรกรได้รับความรู้ต่อยอดเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนปรับตัวเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้สอดคล้องกับความนิยมของสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการขยายตลาดใหม่ๆ นอกจากตลาดเดิมด้วย ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ...
18 สิงหาคม 2566
684