เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้านเกษตรคุณภาพ (Q- Shop) ทั่วประเทศตั้งเป้าปี 66 ขยายร้าน Q- Shop...
กรมวิชาการเกษตรเร่งขยายร้าน Q- Shop ทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคา เหมาะสม ออกประกาศปรับหลักเกณฑ์อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร...
25 กันยายน 2565
113
เปิดขึ้นทะเบียนชาวนาฤดูใหม่เตือนผู้ปลูกข้าวยืนยัน-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถมีอาชีพด้านการเกษตรที่เข้มแข็ง ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่โดยเฉพาะการทำนาข้าว ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ...
22 มิถุนายน 2561
4,166
ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปมราคาข้าวดิ่งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ
ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย แจงปม ราคาข้าวดิ่งเป็นแค่ช่วงระยะสั้น ตามกลไกตลาด เหตุผู้นำเข้าชะลอซื้อ หลังผลผลิตเวียดนามออกสู่ตลาด ฝนตกขนส่งข้าวลงเรือสะดุด
22 มิถุนายน 2561
3,103
เกษตรฯ มือเทสโก้ โลตัส สนับสนุนชาวนาไทย รับซื้อข้าวหอมมะลิแท้
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรับซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนาใน 4 จังหวัดภาคอีสานเพิ่มเติม ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรเละสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับบริษัทเทสโก้ โลตัส...
21 มิถุนายน 2561
3,060
ชาวนาเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวทุ่งเลี้ยงสัตว์ลดต้องเกี่ยวหญ้าทดแทน
นครราชสีมา-ชาวนาเริ่มต้นฤดูปลูกข้าวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเดือนร้อนพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ลดต้องหันมาใช้วิธีการเกี่ยวหญ้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทดแทน
21 มิถุนายน 2561
2,110
ราคาไม่เป็นสับปะรดเลย ตกต่ำสุดในรอบ 11 ปี
ราคาสับปะรดวูบเท่าตัว กลุ่มโรงงานที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา 6 เดือนแรกเฉลี่ย กก.ละ 3.14 บาท ตราดสีทอง เบอร์ใหญ่ วันนี้เหลือแค่ กก.ละ 9 บาท
21 มิถุนายน 2561
1,191
พาณิชย์ กระชับความสัมพันธ์ไนจีเรีย พร้อมจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ...
พาณิชย์ กระชับความสัมพันธ์ไนจีเรีย พร้อมจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ หวังฟื้นส่วนแบ่งตลาดข้าวในแอฟริกา
20 มิถุนายน 2561
2,366
ครม.ไฟเขียวเคาะราคาอ้อยขั้นต้น 880 บาท
ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561
20 มิถุนายน 2561
2,422
พาณิชย์แนะผลิตกระเทียมออร์แกนิก ตีตลาดเยอรมนี
"จันทิรา"เผยกระเทียมดำมาแรงในตลาดเยอรมนี หลังผลงานวิจัยระบุมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นยาต้านอนุมูลอิสระทำให้กลุ่มผู้บริโภคนิยมสูง แนะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าผลิตกระเทียมออร์แกนิกบุกตลาดส่งออก
20 มิถุนายน 2561
2,090
กรมปศุสัตว์เผยสหกรณ์โคนมท่าม่วงเป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีสุดในไทย
กรมปศุสัตว์เผยสหกรณ์โคนมท่าม่วง เป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีสุดในไทย กระบวนการผลิตน้ำนมมีมาตรฐานทั้งระบบ อนาคตขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านได้
19 มิถุนายน 2561
1,494