เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ชาวไร่ตื่น จีนปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ 225 ล้านไร่
จีนอนุญาตให้ปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอเพิ่มเป็น 255 ล้านไร่ ผวาเอฟเฟคกระทบไทย ลดนำเข้ามันสำปะหลัง อาจจะทะลักไทย ทุบราคาผลผลิตในประเทศดิ่งเหว
20 มกราคม 2564
156
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดจับมือสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน...
สหกรณ์ร้อยเอ็ดจับมือสหกรณ์ลำพูน ร่วมกันเชื่อมโยงกระจายสินค้า ขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกันผ่านกลไกสหกรณ์ โดยลำพูนพร้อมนำลำไยมาทำตลาดในภาคอีสาน ส่วนร้อยเอ็ด เล็งหาช่องนำข้าวหอมมะลิเกรดพรี่เมียมไปทำตลาดในภาคเหนือ
11 เมษายน 2561
1,166
ห้ามนำเข้า-เลี้ยงปลา3สายพันธุ์ หมอสีคางดำ-หมอมายัน-หมอบัตเตอร์/ฝ่าฝืนปรับหนักหลักล้าน
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์ ที่มีการนำเข้ามาจากถิ่นอื่นโดยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา บางชนิดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ทำให้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดี...
11 เมษายน 2561
1,263
มติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลือง
มติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบเปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 61 - 63 ภายใต้ WTO ปริมาณ 230,559 ตัน
11 เมษายน 2561
1,183
กรมปศุสัตว์ติดตามการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำต่อเนื่อง คาดกลางเดือนนี้ราคาไข่จะปรับขึ้น
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำต่อเนื่อง เพราะปริมาณไข่ไก่ล้นตลาด ต้องการให้กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบ ลดจำนวนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ ปลดแม่ไก่ยืนกรงของบริษัทรายใหญ่...
11 เมษายน 2561
1,237
กรมวิทย์ฯ นำเทคโนโลยีดัน OTOP เพิ่มช่องทางขาย สร้างรายได้เพิ่ม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ OTOP ตั้งเป้า 2 ปี 60,000 ราย ช่วยชาวบ้านเพิ่มช่องทางขาย-สร้างรายได้เพิ่ม
11 เมษายน 2561
1,210
เปิดผลวิจัยทุเรียน3สายพันธุ์ใหม่ เทียบชั้นหมอนทอง-หมดห่วงผลผลิตล้นตลาด
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก โดยมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าส่วนใหญ่ คือ หมอนทอง กระดุม ชะนี และก้านยาว ปัญหาทุเรียนในอดีตพบว่า บางปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน...
10 เมษายน 2561
2,355
ธนวรรธน์ เร่งวาง 3 แนวทาง ดันราคายาง แตะโลละ 50 บ.ใน 3 เดือน
นายธนวรรธน์ พลวิชัย รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งวาง 3 แนวทาง ดันราคายางพารา แตะโลละ 50 บาท ภายใน 3 เดือน
09 เมษายน 2561
1,464
ชาวนาพิจิตร ครวญ ถูกกดราคาข้าวเหลือตัน3,900-4,000 บาท วอนบิ๊กตู่ช่วย ไม่มีค่าเทอมลูก
เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายสิน ทางาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ข้าว นาปรังชาวนา เริ่มเก็บเกี่ยวตั้ง แต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือน เมษายน ปรากฏว่า ชาวนาต่างพากันได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากนำข้าวเปลือกไปขายให้กับท่าข้าว ก็ถูกกดราคาข้าว เหลือตันละ...
09 เมษายน 2561
2,036
ปลาน้ำจืดราคาร่วง องค์การสะพานปลาระดมสมองเกษตรกร-ผู้ค้าฝ่าวิกฤติ
ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี...
05 เมษายน 2561
2,533