เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผลผู้ชนะ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด...
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประกาศผลผู้ชนะ โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด "ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)"
08 ธันวาคม 2566
179
เกษตรฯ ย้ำ จุดยืนชัดเจน ภาคเกษตรต้องไม่เสียเปรียบ ยึดผลประโยชน์เกษตรกรต้องมาก่อน หากไทยเข้าร่วม...
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงประเด็นการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP ของประเทศไทย ว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความพร้อมในการร่วมเจรจาความตกลง CPTPP ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล และทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม...
27 พฤศจิกายน 2564
798
รักบ้านเกิด ร่วม EXIM BANK...
รักบ้านเกิด จับมือ EXIM BANK จัด"โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน" เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร หนุนความพร้อมภายใต้แนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก" เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงตลาดโลก
23 พฤศจิกายน 2564
1,304
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับขึ้นทะเบียน 5 แมลงเศรษฐกิจ หวังดันเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
ดันขึ้นทะเบียนแมลงเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพทางเลือกที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้
23 พฤศจิกายน 2564
1,103
เกษตรฯ เผยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (1 พฤศจิกายน -30 เมษายน) ประกอบกับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง และการเตรียมพร้อมรับมือปี 64/65 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร โดยมี...
20 พฤศจิกายน 2564
1,826
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (dtac)...
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (dtac) จัดโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" โดยมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างล้นหลาม ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรจนเหลือผู้เข้ารอบ 10...
19 พฤศจิกายน 2564
804
กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีฟื้นฟูแปลงและวิธีการปลูกผักหลังน้ำลด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนตกมากในพื้นที่แปลงปลูก ทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดต่อกันหลายสัปดาห์ ส่งผลทำให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะพืชผักซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น มีระบบรากตื้น...
16 พฤศจิกายน 2564
1,321
เตือนภัยโรคราสนิมในแคคตัส
"แคคตัส" หรือ "ต้นกระบองเพชร" ไม้หนามจิ๋วยอดฮิตและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าคนรักต้นไม้ในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาและเรียกได้ว่าการปลูกแคคตัสเป็นกิจกรรมยามว่าง ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิต หรือหากิจกรรมสนุกๆ ข้างนอกได้ หรือเลี้ยงเพื่อนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในยุคโควิด...
15 พฤศจิกายน 2564
6,080
สายปรับปรุงพันธุ์พืชมีเฮ เกษตรฯ จัดให้เพิ่ม 7 ชนิดพืชพันธุ์ใหม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครอง
กรมวิชาการเกษตรแจ้ง 7 ชนิดพืชพันธุ์ใหม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว หลังผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเข้าหลักเกณฑ์ให้นักปรับปรุงพันธุ์จดทะเบียนเป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ผลิตขายได้แต่เพียงผู้เดียว เผยยอดรวมชนิดพืชตามประกาศขอรับความคุ้มครองได้ถึง 100 ชนิดแล้ว ...
09 พฤศจิกายน 2564
1,327
กรมวิชาการเกษตรตามหาพันธุ์กล้วยโบราณหายาก สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตามพระราชดำริ
"ขอให้รวบรวมพันธุ์กล้วยหายาก ตามรายชื่อพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 ...
06 พฤศจิกายน 2564
1,065