เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือน โตพุ่ง 28% ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก...
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองธัญพืชเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
26 มิถุนายน 2565
98
ตั้งเป้าคนไทย อิ่ม...ดี...มีสุข ดันผักเป็นวาระชาติ
สหประชาชาติกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีแห่งผักและผลไม้สากล (International Year of Fruits and Vegetables,2021) เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของผักและผลไม้ในเวทีระดับนานาชาติ และระดับประเทศ
15 มิถุนายน 2564
1,222
กัมพูชาลุยปลูกทุเรียนเพิ่ม อนาคตคู่แข่งไทย
กัมพูชา สั่งลุยเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อป้อนตลาดทั้งภายในและส่งออกจากยังมีความต้องการสูง เผยราคาสูงกว่า 230 บาทต่อ กก. ปลูกแล้วกว่า 3.4 หมื่นไร่
14 มิถุนายน 2564
1,124
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 เดือนพุ่ง 50%
4 เดือนส่งออกมันสำปะหลังพุ่ง 3.96 ล้านตัน เพิ่ม 50% ผลจากผู้ซื้อมั่นใจ พร้อมเข้มนำเข้า-ส่งออก
13 มิถุนายน 2564
544
ระวังโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรด
กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวไร่สับปะรดเฝ้าระวังโรคยอดเน่ารากเน่า ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด
12 มิถุนายน 2564
920
เร่งเยียวยาผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไฟเขียวกรมปศุสัตว์ เยียวยาเกษตรกร ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน จ่ายชดเชยไม่เกิน 2 ตัว ตั้งแต่ 6,000-22,000 บาท ขึ้นอยู่กับอายุโค-กระบือที่เลี้ยง
11 มิถุนายน 2564
763
หนุนปลูกข้าว 5 พันธุ์ตามตลาด ตั้งเป้า 66 ล้านไร่
เคาะลดพื้นที่ปลูกข้าวปี 64/65 เหลือ 66 ล้านไร่ หนุนปลูกแค่ 5 พันธุ์ สอดคล้องกับตลาด พร้อมถกการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก จากปัญหาฝนทิ้งช่วง
10 มิถุนายน 2564
873
อาเซียนเร่งสมาชิกปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกัน
"อาเซียน" เร่งสมาชิกปรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกัน หลังพบ มีแค่ บรูไน มาเลเซีย ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ
09 มิถุนายน 2564
760
สิงคโปร์มุ่งเพาะเนื้อสัตว์ ผลิตโปรตีนพืชส่งขายทั่วเอเชีย
สิงคโปร์ประกาศต้องการเป็นฮับอาหารแนวใหม่ มุ่งเพาะเนื้อสัตว์ ผลิตโปรตีนพืชส่งขายทั่วเอเชีย
08 มิถุนายน 2564
698
ส่งออกข้าวไทยครึ่งปีหลังสดใส คาดส่งออกกว่าเดือนละ 5 แสนตัน
สมาคมส่งออกข้าวไทย คาดส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง 2564 น่าจะดีขึ้นหลังปริมาณฝนที่ตกตามฤดูกาล ราคาข้าวไทยปรับตัวลง คาดส่งออกได้มากกว่าเดือนละ 500,000 ตัน
07 มิถุนายน 2564
502