เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
HowAreYou ข้าวหอมมะลิไทยร่วงอันดับ 5 ของโลก กัมพูชาแซงหน้าเพราะอะไร?
ข้าวหอมมะลิไทยเคยครองอันดับ 2 ของโลก แต่ล่าสุดร่วงลงไปอยู่ที่ 5 สาเหตุหลักมาจากความหอมที่หายไป
15 มิถุนายน 2567
113
ชี้ความขัดแย้งจีน-ไต้หวัน โอกาสเติบโตส่งออกสินค้าเกษตร
กกร. ชี้ความขัดแย้งระหว่างจีน-ไต้หวัน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะกลุ่มเกษตร-อาหาร
04 สิงหาคม 2565
1,084
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะที่จำเป็น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน...
04 สิงหาคม 2565
1,032
#เตือนภัย! โรคยอดเน่า รากเน่าในสับปะรด
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "สับปะรด" ควรเฝ้าระวัง "โรคยอดเน่า รากเน่า" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
02 สิงหาคม 2565
2,068
ดีป้า เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น คาดยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยสู่เกษตร...
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรมไทย ปี 2564 ยังคงกระจุกตัวอยู่ในระดับเกษตร 1.0 ถึง 2.0 แต่คาดการณ์ว่า เกษตรกรไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอนการผลิต และอาจยกระดับภาคเกษตรกรรมของประเทศไปสู่เกษตร 2.0 ถึง 3.0 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า
31 กรกฎาคม 2565
1,533
สุดยอดอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่วิจัย 17 ปี "กวก. สุพรรณบุรี 1"
กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ "กวก. สุพรรณบุรี 1" หลังนักวิจัยใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ 17 ปี หวังเป็นทางเลือกใหม่หลังเกษตรกรใช้พันธุ์ดั้งเดิมนานกว่า 20 ปี ส่อเกิดปัญหาพันธุ์เสื่อม สะสมโรคและแมลง โชว์พันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูงทั้งน้ำอ้อยและผลผลิตอ้อย สีน้ำอ้อยเหลืองอมเขียว กลิ่นหอม ...
28 กรกฎาคม 2565
926
#เตือนภัย! โรคจุดดำในอะโวคาโด
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "อะโวคาโด" ควรเฝ้าระวัง "โรคจุดดำ" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
26 กรกฎาคม 2565
7,343
กรมส่งเสริมการเกษตร งัด 6 มาตรการ คุมใบด่างมันสำปะหลัง สั่งการ 55...
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง
24 กรกฎาคม 2565
1,937
เฉลิมชัย ดันใช้ปุ๋ยผสมผสาน ช่วยเกษตรกรขจัดปัญหาปุ๋ยราคาแพง
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ดินและปุ๋ย เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น...
21 กรกฎาคม 2565
930
รักบ้านเกิด ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดทั่วประเทศ ชวนเกษตรกรเปิดบูธขายสินค้าในงาน...
รักบ้านเกิด ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดทั่วประเทศ ชวนเกษตรกรเปิดบูธขายสินค้าในงาน "รักบ้านเกิด เปิดตลาด"
19 กรกฎาคม 2565
887