เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข่าวเกษตร
#เตือนภัย! โรคราแป้งในมะม่วง
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "โรคราแป้ง" โรคร้ายของ "มะม่วง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเฝ้าระวังกัน
07 กุมภาพันธ์ 2566
40
เตือนภัย! โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "มันฝรั่ง" ในระยะทุกระยะการเจริญเติบโต ควรเฝ้าระวังกับ "ใบไหม้" โรคร้ายของมันฝรั่งที่เราจะมาเตือนภัยให้เฝ้าระวังกัน
10 มกราคม 2566
222
อบรมฟรีหลักสูตรอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมกราคม 2565
สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมกราคมนี้ มีการจัดอบรมใน 7 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดหน้าสนใจบ้าง มาดูกันเลย
08 มกราคม 2566
309
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวมะพร้าวกะทิน้ำหอมพันธุ์แท้ทางเลือกใหม่...
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มะพร้าวกะทิเป็นที่ต้องการของตลาดมีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดมะพร้าวกะทิสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากมะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวที่หายาก ส่งผลให้มีราคาสูงกว่ามะพร้าวธรรมดาหลายเท่าตัว ราคาที่เกษตรกรขายส่งหน้าสวนประมาณ 60- 100...
05 มกราคม 2566
271
เตือนภัย! โรคจุดดำในมะม่วง
ในช่วงนี้เกษตรกรผู้ปลูก "มะม่วง" ควรเฝ้าระวัง "โรคจุดดำ" โรคพืชสุดแสนอันตราย ที่ทางรักบ้านเกิดจะมาเตือนภัยและพร้อมบอกวิธีรับมือกับโรคร้ายชนิดนี้
03 มกราคม 2566
257
กรมวิชาการเกษตรร่วมส่งความสุขให้คนไทย เปิดศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรรับเทศกาลปีใหม่ 2566
กรมวิชาการเกษตร ร่วมส่งความสุขให้คนไทยท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดให้บริการประชาชนเข้าชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 23 ศูนย์ (24 แห่ง) 19 จังหวัด และเปิดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ศูนย์ (31 แห่ง) 24 จังหวัด ภายใต้กิจกรรมในโครงการ...
29 ธันวาคม 2565
265
เตือนภัย! โรคราน้ำค้างในองุ่น
ในช่วงนี้ เกษตรกรผู้ปลูก "องุ่น" ควรเฝ้าระวังกับ "โรคราน้ำค้าง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของโรคร้ายชนิดนี้ให้เฝ้าระวังกัน
27 ธันวาคม 2565
233
กรมวิชาการเกษตรโชว์ชุดเครื่องจักรกลสำหรับผักกระชับ แบบครบวงจร ลดแรงงาน ทำงานไว...
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าผักกระชับเป็นผักพื้นบ้านในภาคตะวันออก อยู่ในวงศ์เดียวกับทานตะวัน จะเกิดขึ้นหลังจากฤดูทำนาปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน และเจริญเติบโตในช่วงฤดูแล้ง รสชาติอร่อย มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ และให้คุณค่าทางโภชนาการสูง...
25 ธันวาคม 2565
392
ปลดนมพ้นสินค้าควบคุม แก้ปัญหาเกษตรกรขาดทุน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อาจมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ ดังข้อมูลในปี 2564 ที่มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จำนวน 24,255 ราย มีจำนวนประชากรโคนมทั้งสั้น 806,441 ตัว เฉลี่ย 33.25 ตัว/ฟาร์ม กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์...
22 ธันวาคม 2565
665
เตือนภัย! โรคตายพรายในกล้วย
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัยโรค "ตายพราย" โรคพืชสุดร้ายแรงของ "กล้วย" ให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเฝ้าระวังกัน
20 ธันวาคม 2565
370